Ingen har rätten att själv välja kejsarsnitt

Ingen födande kvinna har en absolut rätt att själv välja kejsarsnitt. Däremot måste ett beslut, oavsett om det är inför ett planerat eller akut kejsarsnitt, föregås av en diskussion mellan patient och personal, säger Maud Ankardal som är verksamhetschef för kvinnokliniken.