Inga krav på åtgärder mot gruppbostad

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vidtar inga åtgärder mot en av Frösundas gruppbostäder i Halmstad.

ANNONS

Willy Engebrethsen, rättsombud för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, begärde i april att IVO skulle göra en skyndsam tillsyn på gruppbostaden Prostorpsvägen.

Han ansåg att de boendes psykiska och fysiska hälsa äventyrades dels av bristande individuellt stöd och för få fritidsaktiviteter, dels av att kommunen placerat en person med ”mycket komplicerad funktionsnedsättning” på gruppbostaden vilket skapade rädsla och oro för övergrepp hos övriga boende.

IVO skriver i sitt beslut att man tar till sig de uppgifter som lämnats av FUB i Halland och kommer att beakta dem när man planerar sina tillsyner.

Däremot vidtar man inga åtgärder för närvarande utan avslutar ärendet.

ANNONS

IVO gjorde en tillsyn av samma gruppbostad i december 2015. Då konstaterades brister när det gällde dokumentation, tvångsåtgärder mot boende samt bemanning.

IVO gjorde påpekanden men ställde inga krav på åtgärder.

ANNONS