Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Inga fall av corona i skola eller på äldreboende

Inga kända fall av corona har i dagsläget konstaterats på kommunens skolor, förskolor eller äldreboende. Friska kommunanställda ska gå till jobbet men föräldrar med förkylningssymptom uppmanas att inte gå in på skolor eller förskolor.

I samband med en presskonferens på fredagen informerade kommunen om att man har god beredskap för att hantera situationen med corona och att man har för avsikt att fortsätta följa nationella riktlinjer och rekommendationer.

– Vi har säkerställt så att vi har tillräckligt med personal för att lösa den samhällsviktiga kommunala verksamheten. Vi klarar 20 procents bortfall av personal under sex veckor, och två av dessa veckor klarar vi 40 procents bortfall, säger kommundirektör Mattias Rossköld.

Friska personer ska gå till jobbet även om man är orolig i syfte att upprätthålla samhällsviktiga funktioner så långt det är möjligt. Men alla med förkylningssymptom uppmanas att stanna hemma tills de är friska plus ytterligare 48 timmar.

– Vi är väl rustade och kommer att klara av påfrestningen som viruset medför och vi vill uppmana till lugn och att vi tillsammans hjälps åt att förhindra ryktesspridning. Vi följer de nationella och regionala myndigheternas beslut. Det är av största vikt att inte göra egna tolkningar från råd och rekommendationer från statliga myndigheter, säger Mattias Rossköld.

Skärpta rutiner

Förutom att kommunen ställer in alla evenemang med över 500 personer har även besöksrutiner skärpts. Kommunen avråder till exempel från onödiga besök på äldreboenden och de restauranger på dessa boenden som normalt är öppna för allmänheten är tills vidare stängda för externa gäster.

Restriktioner finns även inom skolan.

– Alla friska är välkomna till våra skolor, förskolor och fritidshem, men vi vill inte att vårdnadshavare lämnar eller hämtar inomhus om de har förkylningssymptom, säger Pauline Broholm Lindberg, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Regeringen har fattat beslut om att det är upp till varje kommun att avgöra om skolor ska stängas eller inte. I dagsläget har Halmstad inga sådana planer.

– Vi håller dem öppna som vanligt, vi värnar om rätten till utbildning och vi anser också att vi stödjer andra viktiga samhällsfunktioner genom att hålla öppet, säger Ewa Kristensson, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Inga kända fall

På frågan om det finns några konstaterade fall på kommunens förskolor, skolor eller äldreboende i dagsläget blir svaret nej. Men om fall skulle bekräftas kommer kommunen inte att gå ut med vilken skola eller vilket äldreboende det gäller.

LÄS MER: Förskola stängd efter att anställd smittats av corona

– Det är stark sekretess som råder så det är inget vi går ut med, förklarar Jennie Vidal, chef för hemvårdsförvaltningen.

Pauline Broholm Lindberg hänvisar till att det finns en lagstiftning som skyddar den som har smittan. Hon tillägger att unga dessutom inte är en riskgrupp och därmed inte är prioriterade för provtagning vilket i sin tur gör att det inte är troligt att kommunen kommer att ha sådan information.

När det kan bli aktuellt att stänga förskolor eller skolor är en fråga som Pauline Broholm Lindberg har svårt för att svara på, men en anledning skulle kunna vara att kommunen plötsligt inte har tillräckligt med personal.

– Men det kan vara en rad olika scenarier så därför är det svårt att uttala sig om det i förväg, säger hon.

Sätts i karantän

Samtidigt som kommunen väljer att hålla skolor och förskolor öppna finns det privata företag som låter anställda stanna hemma om de har befunnit sig i riskområde, oavsett om de har symptom eller inte.

– En del privata gör den tolkningen, men jag tycker att vi som offentlig arbetsgivare ska ha den här hållningen. Folkhälsomyndigheten är experter på detta och gör bedömningar varje dag. Ändrar de sig så ändrar vi oss. Vi anpassar oss och det är den generella principen, säger Mattias Rossköld.

Tidigare i veckan beslutade även en rad statliga myndigheter att frångå Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kräva att alla medarbetare som vistats i riskområden stannar hemma 14 dagar efter hemkomst. Det gäller bland annat anställda på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Daniela Eriksson, HR-chef på Skatteverket förklarar:

– Vi har stort förtroende för Folkhälsomyndigheten och följer deras rekommendationer. Det här är bara en liten åtgärd för att ytterligare minimera risken för smittspridning och minska oron bland våra medarbetare. Av totalt 10 000 anställda berör det här kanske 50 personer och de kan jobba hemifrån, säger hon.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här