Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Inga brister på Attendos äldreboende under pandemin

Enligt kommunens utredning av Attendos äldreboende Nissastrand förekom det inte några brister i vården och omsorgen av dem äldre under pandemin. Trots det har Attendo vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen på boendet.

I en intervju i HP berättade undersköterskan Izabela Winroth att omsorgen på Attendo Nissastrand blivit lidande när personalen tvingats arbeta underbemannat under pandemin. Hon beskrev situationen som en krigszon och att åtgärder som att byta ett smutsigt inkontinensskydd prioriterades bort för att personalen skulle hinna ge mat åt någon annan. Undersköterskan skrev också en anmälan till kommunen som nu är färdig med sin utredning av boendet, vilket SVT Nyheter Halland har rapporterat om.

LÄS MER: Skarp kritik från underbemannad personal på äldreboende

Utredningen, som Attendo själv genomfört och Halmstads kommun granskat, visar inga indikationer på att det förkommit några brister i vården eller omsorgen under pandemin.

– Vi har haft ett flera möten med Attendos ledning, inhämtat uppgifter om de delar som fanns i klagomålet och begärt in uppgifter på hur de ser på situationen och har agerat, förklarar Camilla Lovén som är LOV-koordinator på Halmstads kommun och hållit i utredning.

Känner ni er trygga med utredningens resultat när det är Attendo som utrett sig själva?

– Vi har ingen anledning att misstro Attendo, i synnerhet inte när vi har täta avstämningsmöte. Vi utgår från att uppgifterna de lämnat till oss är sanningsenliga och korrekta, säger Camilla Lovén.

Inga brister enligt utredningen

”Attendo svarar att när flera boende samt personal insjuknat inom två avdelningar så infördes prioriteringsrutiner, vilket innebär att vissa arbetssysslor prioriterades bort. De beskriver att gällande HSL (hälso- och sjukvårdslagen) så prioriterades aldrig några arbetsuppgifter bort. [...] Det enda som verksamhetschefen kan se, är att möjligen blev vissa insatser utförda något senare än vad de normalt sett utförs, detta då arbetet med skyddsutrustning (av/på) hos samtliga boende, basal hygien och yt-desinficering tar tid. Detta kan såklart leda till att vissa insatser försenas”, skriver kommunen i utredningen.

Personal har berättat att de inte hann byta inkontinensskydd på boende i tid för att de prioriterade viktigare insatser, är inte det bristande omsorg?

– Vi har haft en pandemi och då har det införts en prioriteringsordning och under pandemiläget har man bitvis haft personalbrist. Precis som Attendo skrivit har man också varit noga med att använda skyddsutrustning och det har tagit lite extra tid, så ibland har man inte kunnat utföra insatserna i den tid som är tänkt.

Är det då ingen brist i den situationen?

– Man har gjort så gott man kunnat i den situationen enligt vår bedömning.

Vidtar flera åtgärder

Trots att utredningen visar att vården på boendet inte brustit har Attendo radat upp 13 förbättringsåtgärder. Bland annat ska de ha löpande samtal med personalen flera gånger om dagen, se över bemanningen oftare och flytta personal utifrån vårdtyngd för att säkra bemanningen.

”Vår bild är att de arbetar mer systematiskt med kommunikation och dialog efter klagomålet vilket vi ser som en förbättring”, skriver kommunen i utredningen.

– Vi har absolut fortfarande förtroende för Attendo. Även om vi satt punkt i den här utredningen fortsätter vi med uppföljningar, både i detta ärende och avtalsmässiga uppföljningar, säger Camilla Lovén.

LÄS MER: Familjen tog hem farmor Gertie från äldreboendet

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här