I framtiden kan livräddarna avlönas – om det behövs

Brist på livräddare hos Livräddarna Tylösand oroar organisationen. Kommunen kan dock komma att se över avlönade livräddare i framtiden – men tycker att traditionen med ideella livräddare är värd att bevara.