Trivs. Mostafa Alnesr (längst fram till vänster) och Qusay Al Damen är glada över att de fick stanna kvar på boendet. I den bakre raden från vänster står Theresia Wahlqvist som är god man till Mostafa, Fatima Svanå, föreståndare för HVB-hemmet, Abdul Salam Alcherawi och Milene Svanå, även hon föreståndare.
Trivs. Mostafa Alnesr (längst fram till vänster) och Qusay Al Damen är glada över att de fick stanna kvar på boendet. I den bakre raden från vänster står Theresia Wahlqvist som är god man till Mostafa, Fatima Svanå, föreståndare för HVB-hemmet, Abdul Salam Alcherawi och Milene Svanå, även hon föreståndare.

HVB-hemmet hotades med stängning trots avtal

IVO hotade att stänga ned ett HVB-hem eftersom samma myndighet inte hunnit ge det tillstånd, trots att boendet hade ansökt ett halvår tidigare.

ANNONS
|

Systrarna Fatima och Milene Svanå bestämde sig för att starta ett HVB-hem i höstas, när flyktingströmmen var som störst. När de hade förberett allt och skickat in ansökan om tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skickade de också in en ansökan direkt till kommunen.

Enligt lag måste man, som privat aktör, ha ett tillstånd från IVO för att driva ett HVB-hem. Men bostadsbristen var så akut att bara två timmar efter att ansökan var inskickad fick Fatima och Milene Svanå kommunens godkännande, i väntan på att tillståndet från IVO skulle komma.

– Vi hade ju redan fixat allt som enligt lag måste fixas i huset för att kunna bli ett HVB-hem, säger Fatima Svanå som är föreståndare för boendet.

ANNONS

Karin Gunnervik, inspektör på IVO, menar att det är viktigt att HVB-boenden inte öppnas innan de har fått sitt tillstånd. Hon betonar att lagen finns av en anledning.

– Det är viktigt att förhållandena på boendet blir kontrollerade innan några barn flyttar in, för att barn ska slippa komma till dåliga boenden. Vi har sett så mycket bekymmer, bland annat med personal som saknar kompetens och boenden med bristande lokaler. Därför är den här lagen väldigt viktig, säger hon.

Läs även: ”Det bara strömmade in barn”

Eric Semb var ansvarig för ensamkommande barn på Halmstads kommun när HVB-hemmet startades.

– Vi var satta under extremt stor press, och vi var under intrycket att IVO:s tillstånd skulle komma inom några månader. Att öppna i förtid var en rimlig åtgärd, säger han.

När tillståndet dröjde längre än väntat fanns ingen anledning att flytta på killarna, tycker han. Han berättar att socialförvaltningen hela tiden hade mycket och regelbunden kontroll på hemmet. De gjorde även internutredningar med jämna mellanrum på boendet.

– Vi bedömde att barnen trivdes och att de hade rotat sig där. Då måste man avgöra om det är barnens bästa att flytta på dem eller inte, säger Eric Semb.

IVO har ansvar för att både ge tillstånd och för att granska de boenden som finns. I våras gjorde de en utredning av hemmet och i slutet av maj gav de beskedet att det måste stänga ned eftersom det saknade tillstånd. Sovplatserna sades upp direkt och två veckor senare skulle killarna som bor där tvingas att flytta därifrån.

ANNONS

– Vi blev riktigt oroliga. Vi hade jobbat stenhårt under hela hösten och vintern med det här och kunde äntligen börja se frukten av arbetet när det här beskedet kom, berättar Milene Svanå.

Men de hade turen på sin sida. Några dagar efter kontrollen skulle tillståndshandläggaren på IVO komma på besök och en vecka senare fick boendet klartecken på att ett tillstånd skulle ges.

– Det var en oerhörd lättnad att det kom innan pojkarna tvingades flytta härifrån, säger Fatima Svanå.

Hon är frustrerad över hur krångligt det svenska systemet kan vara ibland. Hon upplevde att det hände något mitt i det som har kallats flyktingkrisen.

– Jag gillar att göra bra saker för människor men det är ofta krångligt och inte alltid tillåtet. Men nu i höstas när det var som värst började politiker och tjänstemän hitta lösningar utanför boxen. Jag trivdes i det, säger Fatima Svanå.

Nu efterfrågar Fatima Svanå lagändringar för att Sverige ska kunna hantera liknande situationer igen.

– Precis som det har blivit tillfälliga uppehållstillstånd borde det också kunna ges ut tillfälliga tillstånd till HVB-hem.

Trots att systemet kan vara krångligt i Sverige är Qusay Al Damen, en av de boende i hemmet, snabb när han ska berätta vad han tycker är bäst med Sverige.

ANNONS

– Det svenska systemet. Att allt är så organiserat här.

Abdul Salam Alcherawi, som är personal på boendet och som varit i Sverige två år, håller med.

– Man har sina rättigheter här, det finns ingen korruption.

Fakta: HVB-hem

Ett HVB-hem, hem för vård eller boende, är ett boende för personer som är i behov av stöd, omvårdnad eller fostran. Det kan till exempel handla om hem för missbrukare, eller som i det här fallet hem för ensamkommande barn. HVB-hem är en vanlig boendeform för ensamkommande barn.

ANNONS