Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Hotade bin uppmärksammas med blomsteräng

Cyklister som följer Kattegattleden möts av en färgklick och ett surrande när de kommer till Villshärad. Där finns en nysådd äng för att uppmärksamma de hotade vildbina.

En tredjedel av de vilda bina i Sverige är hotade och riskerar att försvinna. En anledning är bristen på blomrika miljöer. Därför har Visit Halland, regionens besöksnäringsavdelning, skapat en blomsteräng utmed en bit av Kattegattleden.

– Det bara surrar, det är så häftigt, säger Rosi Magnusson, strateg på Visit Halland, när hon slår sig ned vid träbänken intill blomsterängen. Runt henne står solrosorna vända mot solen och lila honungsört ramar in bänken.

Blomsterängen är en kilometer lång och fyra meter bred och är sådd på en bit åkermark som följer cykelbanan i Villshärad. Här har man sått sju sorters blommor som är utvalda för att passa platsen och locka till sig insekter. De har blommat i olika omgångar och i slutet av sommaren är det nu solrosornas tur att få uppmärksamhet, av såväl bin som förbipasserande cyklister.

– Maten är en så viktig del av upplevelsen när du kommer som turist. Eftersom bin och pollinerare har en så stor roll i maten vi äter kändes detta som en naturlig del i vårt arbete, säger Rosi Magnusson.

Lena Alness, Agneta Kristiansson och Rosi Magnusson är alla inblandade i projektet.
Naturvårdshandläggare Lena Alness från länsstyrelsen har stöttat under projektets gång. Agneta Kristiansson var med och startade upp projektet med Visit Halland och Rosi Magnusson som är strateg har varit med under hela tiden. Bild: Roger Larsson

Uppmärksamma hotet mot vilda bin

Syftet med projektet är dels att ge vilda bin en plats att hämta pollen och nektar, men också att uppmärksamma allmänheten om hotet mot bina.

– Man tycker att förändringen av jordbruket redan har skett men det fortsätter att ske. Det blir större och större åkrar och det blir längre mellan de naturliga miljöerna, förklarar Lena Alness som är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen och har varit delaktig i projektet.

Utöver bristen på blommor saknar också vilda bin någonstans att bo. Många vildbi vill gärna bo i marken och då behövs blottad och mager jord. För vissa av de 273 arter av vilda bin i Sverige saknas även specifika växter. Lena Alness poängterar att det därför inte finns någon enskild lösning som kommer rädda alla bin.

Hur stor skillnad gör en kilometer blomsteräng för vildbina?

– Jag tror att den stora skillnaden här är att man uppmärksammar att blomrika resurser är en brist. Det är en jättebra effekt i sig att upplysa allmänheten att det saknas något för våra pollinerare, säger hon.

Just nu blommar solrosor och honungsört.
Tanken har varit att så blommor som blommar vid olika tidpunkter så att ängen blommar under hela sommaren. I mitten av augusti sticker solrosorna upp ur ängen. Bild: Roger Larsson

Kortsiktigt projekt

Vad som kommer hända med blomsterängen när årets sista blommor vissnat är det ingen som vet ännu. Projektet var tänkt vara ett-årigt men Rosi Magnusson skulle gärna se att ängen fortsätta blomma.

– Det är inte vårt uppdrag att skapa utan vi vill lyfta olika upplevelser utmed Kattegattleden så det hela tiden är attraktivt och finns något att prata om. Men det är klart att om kan vi göra något litet så gör vi det gärna, säger hon.

Det kan du göra för vildbina:

  • Skapa matplatser i form av blomrika miljöer. Bland annat tistlar, kärringtand och blåklocka är några favoriter bland bin.
  • Låt gräsmattan växa och klipp inte lika kort överallt för naturlig vegetation.
  • Skapa boplatser genom att skrapa av det översta jordlagret på en solig plats om du bor i ett område med mycket sand och grus.
  • För de bin som gillar att bo i dött trä kan du bygga ett eget bihotell av gamla vedklabbar eller träbitar, eller bara låta en gammal stubbe stå kvar.
  • Källa: Länsstyrelsen i Halland

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!