Hot och våld ökar stort – så ser det ut på din skola

Omkring 250 händelser där skolpersonal blivit utsatt för hot eller våld rapporterades in i kommunens digitala system förra året – drygt en händelse per skoldag. HP:s kartläggning visar också att skillnaden mellan skolorna är stor.