Höjt tomtpris på Ranagård klubbat efter kort debatt

För andra gången har fullmäktige klubbat priset för en kommunal tomt på Ranagård. Prisökningen för de 86 tomterna gick igenom efter en kort debatt. Vänsterpartiet yrkade på att priset skulle ses över en gång till som ett led i att bryta bostadssegregationen.

ANNONS
|

Som HP berättat vill kommunen höja det tidigare priset på kommunala tomter i den nya stadsdelen med 50 procent. Från 1,3 respektive 1,5 miljoner till 2 respektive 2,2 miljoner kronor.

LÄS MER:Priset på kommunala tomter höjs med 50 procent

Orsaken uppges vara att det gått några år sedan det tidigare priset sattes och att marknadsvärdet har ökat sedan dess.

V var emot höjningen

Nu har kommunfullmäktige avgjort frågan igen. Debatten blev kort, endast Vänsterpartiet var emot höjningen.

Tania Bengtsson (V) yrkade på att ärendet i första hand skulle återremitteras i syfte att se över möjligheten att sätta ett lägre pris och i andra hand upplåta dem med tomträtt.

– Det är en stor förändring rent procentuellt och det står inte helt tydligt i handlingarna att det är precis så här man behöver göra. Vår inställning handlar om kommunens hela markpolitik, vilka ska ha råd att bygga och vem ska ha råd att bo i de olika stadsdelarna. Här kommer vi inte att arbeta för att motverka bostadssegregation, menade hon.

ANNONS

Oro för spekulationsköp

Jenny Axelsson (C) och Carl-Johan Berthilsson (M) yrkade avslag på förslagen och kontrade med att tomterna inte kan säljas för billigt med hänsyn till att det handlar om alla invånares tillgångar.

– Att inte sälja till marknadsmässigt värde ger enligt min åsikt utrymme för spekulationsköp. Man kan köpa till subventionerat pris och sen fritt sälja vidare, på skattebetalarnas bekostnad, uppgav Jenny Axelsson.

Tania Bengtsson replikerade med att hon inte menade att tomterna ska säljas för billigt.

– Det är därför som jag inte yrkar på annat tomtpris utan att man ska titta över det igen. Vi försöker bryta bostadssegregationen och är ofta överens på pappret, men problemet med alla markfrågor är att man tar det ärende för ärende och aldrig tar tag i grundproblematiken, tyckte hon.

Inget annat parti var dock emot höjningen. V reserverade sig mot beslutet.

Ville se krav på lägre hyror

Nästa fråga på dagordningen var markanvisningsavtal till en rad företag som ska bygga bostäder på just Ranagård.

LÄS MER:Kommunen säljer mark <br>på Ranagård för 188 miljoner

Även här var Tania Bengtsson snabbt uppe i talarstolen och yrkade på krav gentemot byggherrarna på lägre hyror.

Ola Nilsson (MP) sympatiserade med tanken men undrade ”lägre hyror i förhållande till vad” och ställde sig också frågande till hur kommunen skulle hantera en sådan sak om yrkandet gick igenom.

ANNONS

– Men jag yrkar bifall till dina (läs Tania Bengtssons) förslag på ren instinkt, uppgav han.

Någon närmare utredning om hur förslagen skulle behöva hanteras krävs dock inte, eftersom fullmäktige klubbade igenom även markanvisningsavtalen, med reservation från Vänsterpartiet.

LÄS MER:Kraftigt höjda tomtpriser på Ranagård får kritik

LÄS MER:Höjda tomtpriser väcker många frågor

ANNONS