Höjden ändrad på skola i Snöstorp i nytt förslag

Flera ändringar har gjorts på den planerade storskolan i Snöstorp efter synpunkter från bland annat grannar och kommunala nämnder. Enligt nya skisser blir maxhöjden något lägre, det blir ingen uppdelning med gångbro mellan de olika byggnaderna och idrottshallen flyttar in i parkområdet.