Förvaltningen föreslår att avgiften för Kulturskolans kurser höjs med 150 kronor per termin. Nu tar barn- och ungdomsnämnden upp förslaget.
Förvaltningen föreslår att avgiften för Kulturskolans kurser höjs med 150 kronor per termin. Nu tar barn- och ungdomsnämnden upp förslaget. Bild: Jari Välitalo

Höjda avgifter på Kulturskolan föreslås

Kulturskolan måste spara 1,2 miljoner. Nu finns ett förslag om att höja avgifterna med mellan 25 och 50 procent. Nämnden kommer att behandla frågan i morgon, onsdag.

ANNONS
|

Som HP tidigare berättat måste Kulturskolan spara in 1,2 miljoner kronor i år och under nästa år. Skolans rektor Ulf Fembro flaggade redan i höstas för konsekvenserna av denna besparing.

Nu finns ett färdigt förslag som barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram. Förslaget ska behandlas politiskt i samband med onsdagens nämndsmöte.

Förslaget går ut på att höja terminsavgiften med 150 kronor för ämneskurser, kör- och ensembleverksamhet och småbarnsrytmik.

Kostnaden för dessa kurser skulle i så fall landa på 750, 450 respektive 650 kronor per termin. Det motsvarar en ökning på mellan 25 och 50 procent.

Dessutom slopas syskonrabatten enligt förslaget. I dag är Kulturskolan avgiftsfri för tredje barnet.

ANNONS

Förvaltningen påpekar i sitt förslag bland annat att avgifterna på Kulturskolan inte höjts sedan 2008 och hänvisar till jämförelser med andra kommuner. I genomsnitt ligger kostnaden för en ämneskurs i Sverige på 625 kronor, men det spretar mycket. Kulturskolan i Falkenberg och Hylte är avgiftsfri, medan till exempel Varberg och Kungsbacka tar omkring 950 kronor.

I förslaget konstaterar förvaltningen också att de typiska Kulturskoleeleverna är svenskfödda barn med välutbildade föräldrar. En höjning av avgiften tros inte avskräcka dem som redan nyttjar verksamheten, men däremot kan det ha betydelse för dem som i dag inte deltar men som skulle kunna vara intresserade av att göra det i framtiden. Men familjer som har det tufft ekonomiskt har möjlighet till avgiftsbefrielse, och den möjligheten vill förvaltningen ha kvar.

Även om nämnden ger klartecken för höjningen är det kommunfullmäktige som har sista ordet i frågan.

ANNONS