Högsta instans prövar frågan om trafikbuller utmed Nya Tylösandsvägen

Den segdragna tvisten om trafikbuller utmed Nya Tylösandsvägen går vidare. Högsta instans har meddelat att de tänker pröva kommunens överklagan. De boende som redan har fått rätt i mark- och miljödomstolen två gånger är frustrerade.
– Det här är trist. Det känns som att kommunen försöker förhala detta så långt det går, säger Olle Hedenström.