Högskolemedarbetarna som vill bättra landets lärarutbildningar

En forskarskola vid Högskolan i Halmstad ska utveckla landets lärarutbildningar. Med i arbetet finns flera högskolemedarbetare.
– Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden, säger professorn Pernilla Nilsson.