Fallet med professor Gunnar Johansson har blivit känt i hela landet. Bild: Jari Välitalo
Fallet med professor Gunnar Johansson har blivit känt i hela landet. Bild: Jari Välitalo

Högskolan får rätt att byta ut professor

Precis som förutspåtts i HP går Etikprövningsnämnden i Lund med på Högskolans begäran om att ta bort professor Gunnar Johansson som projektledare för den forskningsstudie han ursprungligen drog i gång.

ANNONS
|

HP har flera gånger skildrat professor Gunnar Johanssons kamp för att få rätt mot ledningen för Högskolan i Halmstad – den kamp som i vintras slutade med att Högskolan vägrade låta honom få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter efter hans sjukskrivning och i stället löste ut honom med en miljon kronor.

I sommar har dock konflikten blossat upp igen, eftersom Högskolan ansökt om att få byta ut Johansson som projektledare för forskningsstudien han initierat – och som han haft planer på att arbeta vidare med vid ett annat lärosäte.

Nu har Regionala etikprövningsnämnden i Lund beviljat Högskolans ansökan om att ersätta Johansson med en av Högskolans akademichefer – en person som Johansson tidigare anklagat för trakasserier.

ANNONS

–Nu tar de ifrån honom hans forskning också, säger Lennart Cider, forskare i Göteborg, som engagerat sig i professor Johanssons fall efter att ha sett ett tv-inslag om honom.

–Det skrämmande är att det sker genom ett stämpelbeslut av nämnden. Ingen bakgrundskoll har gjorts på den nye projektledaren och det finns ingen motivering till beslutet, konstaterar Lennart Cider.

Gunnar Johansson har nu kontaktat styrelsen för Högskolan i Halmstad för att få till stånd ett möte. Han vill bland annat diskutera vilket ansvar styrelsen har, exempelvis när det gäller att rektor inte har gett Johansson den ursäkt som en arbetsmedicinsk utredning slagit fast att han borde få.

Dessutom säger sig nu stiftelsen Academic Rights Watch, som dokumenterar överträdelser av lärares och forskares rättigheter, vara intresserad av att ta upp Gunnar Johanssons fall. Intresset grundar sig bland annat i att professor Johansson menar att han började mobbas på arbetsplatsen efter att han agerat visselblåsare när han protesterade mot att en ansökan om forskarrättigheter förskönades.

ANNONS