HLP varnar för att hyresrätter hotar Frösakulls karaktär

Leif Liljebrunn (HLP) varnar för att satsningen på hyresrätter i Frösakull inte bygger bort segregation. Han menar att risken är att Stefan Pålsson (S) i stället spär på den – samtidigt som viktig skog försvinner.
Enligt Liljebrunn blir hyrorna så höga att familjer från Öster ändå inte har råd, eller att de bosätter sig alldeles för trångt.