Allmännyttans ordförande ändrar sig om arbetstagarrepresentanter
Efter intervjun i HP, där Jimmie Tschander (C) menade att han nog borde ha tagit med personalrepresentanterna på mötet där vd:n fick sparken, har han kommit på att det var rätt enligt lagen att inte kalla dem. Bild: Roger Larsson

HFAB:s ordförande hade lagen på sin sida

HFAB:s ordförande har nu hittat vilket paragraf i kommunallagen som gav honom rätt att inte ta med personalrepresentanterna när beslutet om att sparka vd:n togs.
– Som fritidspolitiker är det mycket nytt man måste lära sig när man får ett sådant här uppdrag med kort varsel, säger Jimmie Tschander (C).

ANNONS
|

HP skrev häromdagen att arbetstagarrepresentanterna i det allmännyttiga bostadsbolagets styrelse var kritiska till att de inte fick vara med på det extrainkallade mötet en söndag i april där beslutet togs om att sparka Catharina Rydberg Lilja som vd.

LÄS MER:Så hindrade HFAB personalens rätt till insyn

Ordföranden Jimmie Tschander försvarade sig då med att de inte behövde vara med eftersom ”de ändå inte har någon rösträtt”.

– I efterhand kan man tycka att vi borde ha kallat personalrepresentanterna, men det blev inte så, förklarade han för HP.

LÄS MER:”Han berättade att Rossköld och Berthilsson tryckte på”

Nu har Tschander dock återkommit och betonat att han hade lagligt stöd för att inte ha med arbetstagarrepresentanterna.

Det har varit så mycket på sistone att jag svarade med ryggmärgen häromdagen.

– Det har varit så mycket på sistone att jag svarade med ryggmärgen häromdagen. Jag glömde bort att det står i Kommunallagen att de faktiskt inte ska vara med när sådana beslut ska fattas, säger han.

ANNONS

I kommunallagen (2017:725) står det nämligen i sjunde kapitlets fjortonde paragraf:

”Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda”.

Särskilt för kommunala bolag

Utöver de allmänna regler som finns för arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser finns det alltså en del särskilda bestämmelser för kommunala bolag. Det handlar bland annat om myndighetsutövning samt offentlighets- och sekretesslagen – sådant som inte är aktuellt när det gäller privata aktiebolag.

– Jag har nu träffat de två personalrepresentanterna och rett ut vad som gäller. Vi hade ett bra samtal och pratade om behovet för såväl fackliga företrädare som fritidspolitiker att gå de kurser och utbildningar som finns för att lära sig mer om alla lagar och bestämmelser, säger Tschander.

Är ordförandeuppdraget i HFAB krävande?

– Ja, speciellt när man blir inkastad i det med så kort varsel som jag blev när den gamla styrelsen avsattes 2018.

LÄS MER:HFAB har glömt plocka bort sparkad vd från dotterbolagen

– Arvodet man får är beräknat att täcka 25 procent av en heltidstjänst, men jag hade lätt kunnat lägga 100 procent av min tid på det här uppdraget. Samtidigt ska man vara medveten om att uppdraget kan tas ifrån en i morgon.

Är du rädd för att gå samma öde till mötes som din sparkade företrädare och partikollega Henrik Andersson?

ANNONS

– Nej, jag har aldrig tänkt i de banorna. När jag fick den här posten bestämde jag mig för att inte gräva i detaljerna bakom varför den förra styrelsen fick gå. Visst har jag hört en del snack, men jag har medvetet valt att inte lägga mig i det – utan bara blicka framåt.

Fick du många tuffa frågor vid Centerpartiets medlemsmöte i veckan?

– Inte särskilt många, det var lugn stämning över lag. Det var en diskussion där man märkte att folk har olika ingångar, beroende på hur insatta de är, men till sist verkade medlemmarna vara nöjda med svaren.

Ville ha mer detaljer

– En del ville kanske ha mer detaljer kring entledigandet av vd:n, men jag fick förklara att man av respekt för en enskild person inte kan säga allt.

LÄS MER:HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

LÄS MER:Sparkade vd:n: ”Kommunchefens samtal med mig var inte trevliga”

ANNONS