HFAB:s hyresgäster i fem fastigheter funderar på borätter

I nästa vecka måste hyresgästerna i fem av HFAB:s fastigheter tacka ja eller nej till erbjudandet om att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter. Totalt handlar det om 152 lägenheter – och om inte de boende vill köpa dem ingår de i den stora affären där SBB köper sju fastigheter för 422 miljoner kronor.

ANNONS
|

HP skrev före jul om hur det kommunala bostadsbolaget HFAB gjort klart med försäljning av sju fastigheter i centrala Halmstad, på Rotorp och i Haverdal.

LÄS MER:”En riktigt stor och bra affär för HFAB”

Köpare är det börsnoterade SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB), vars grundare och vd är den förre socialdemokratiske politikern Ilja Batjlan.

LÄS MER:Höjda vinstkrav tvingar HFAB att sälja 175 lägenheter

För HFAB, som i förväg budgeterat med en reavinst på 117 miljoner kronor, gjorde budgivningen att slutpriset vida översteg det allmännyttiga bolagets förhoppningar. Prislappen för fastighetspaketet landade till sist på 422 miljoner kronor.

LÄS MER:Hyresgäster i HFAB:s minsta hus ifrågasätter försäljning

Men innan affären genomförs ska de boende i fem av fastigheterna ta ställning till om de själva vill köpa loss dem och driva dem i bostadsrättsföreningar.

ANNONS

Fullföljer affären oavsett

Efter att HP skrev om detta har många hört av sig och undrat över hur affären påverkas om inte alla sju fastigheterna ingår – med tanke på att det var ett paket som SBB lade sitt bud på.

– Vi har skrivit ett letter of intent där SBB är införstådda med att hyresgästerna har första tjing när det gäller fem av fastigheterna – och SBB är beredda att fullfölja affären oavsett om det handlar om två, tre, fyra, fem, sex eller sju fastigheter, förklarar Jimmie Tschander (C), styrelseordförande för HFAB.

Hemliga prislappar

I reklamen för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter står det i regel om hur ekonomiskt fördelaktigt det är, med hänvisning till att priset brukar sättas till 70–80 procent av marknadsvärdet för de enskilda bostadsrätterna. Men Jimmie Tschander betonar att det inte handlar om att HFAB tänker subventionerna något som tillhör skattebetalarna i kommunen.

Eventuella bostadsrättsföreningar får betala lika mycket per fastighet som SBB har erbjudit oss.

– Eventuella bostadsrättsföreningar får betala lika mycket per fastighet som SBB har erbjudit oss, säger han.

Exakt vad den summan är för respektive fastighet vill inte HFAB avslöja i dagsläget, med hänvisning till att det råder affärssekretess tills försäljningsprocessen är klar.

Föreningen står för resten

Att det ändå brukar bli så att boende får köpa sina bostadsrätter under marknadspriset vid en ombildning hänger ihop med att föreningen står för den resterande delen av inköpskostnaden. Månadsavgifterna som de boende sedan betalar till föreningen ska bland annat gå till att betala räntor och amorteringar på dessa lån.

ANNONS

De fastigheter det handlar om är Linden 2 från 1989 (56 lägenheter på Norra vägen 15, 17, 19, 21 och 23), Linden 8 från 1969 (41 lägenheter på Badhusgatan 16), Poppeln 14 från 1973 (30 lägenheter på Bergsgatan 11 A och B samt Skolgatan 19), Brynjan 15 från 1964 (19 lägenheter på Westmansgatan 37, 39 och 41) och Haverdal 2:266 från 1991 (6 lägenheter på Särdalsvägen 32, 34 och 36).

Mister 15 miljoner om året

Inledningsvis hävdade HFAB att det rådde affärssekretess när HP ville ha ut uppgifter om vilka årliga hyresintäkter som bolaget går miste om i och med försäljningen – men det visade sig vara fel. Totalt handlar det om hyresintäkter på 15,3 miljoner kronor, varav de fem fastigheterna som kan ombildas till bostadsrätter i dag genererar 13,6 miljoner kronor i hyra om året.

De som nu funderar över HFAB:s erbjudande har tagit hjälp av konsultföretag för att räkna på affären. För två av fastigheterna handlar det om Interesta från Jönköping och för tre av dem om Restate från Stockholm.

Två tredjedelar krävs

För att en ombildning ska kunna bli av krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna i fastighet röstar ja till förslaget.

I ägardirektiven för Halmstads fastighets AB står att ”hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel bostadsrätter/egna hem och inte i citynära lägen. Erbjudande om ombildning till hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor”.

ANNONS

Skrivelsen antogs en gång i tiden av kommunfullmäktige efter lång politisk och ideologisk debatt. Från högerhåll brukar det lyftas fram att man med en bostadsrätt själv kan bestämma nivå och takt på renoveringar, plus att man slipper betala en hyra som ska generera vinst till fastighetsägaren. Från vänsterhåll brukar kritiken mot ombildningar handla om att alla inte har råd att köpa sin bostad och att det kan bli problem ifall hyresgäster måste ha sina grannar som fastighetsägare.

Bäckagård

2010 var första gången som HFAB-fastigheter såldes till en bostadsrättsförening. Den gången gällde det Bäckagård, men sedan dess har intresset nästan varit obefintligt.

Senast en ombildning var aktuell var 2019 när boende i den nu aktuella Poppeln 14 kontaktade HFAB med intresse om att köpa loss fastigheten. Efter att ha beställt en marknadsvärdering satte HFAB prislappen då till 58,5 miljoner kronor. De boende tyckte dock att det var för mycket pengar och backade ur affären.

Hur de ställer sig till det nuvarande budet – som lär vara betydligt högre – återstår att se. I mitten av nästa vecka ska de och de andra lämna besked.

ANNONS