HFAB tar makten över lägenhetsunderhållet

HFAB:s hyresgäster kommer inte längre att kunna bestämma över underhållet av sina lägenheter. Bostadsbolaget tar tillbaka det övergripande ansvaret och hyresgästerna kan numera bara komma med önskemål.
– Det handlar om hållbarhet och att få en jämn kvalitet i beståndet, säger Christian Kylin, vd på HFAB.