Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Därför fick vd Catharina Rydberg Lilja sparken som vd för allmännyttiga bostadsbolaget HFAB.
Efter att ha granskat olika handlingar och pratat med insatta inom HFAB och politiken kan HP berätta om hur Catharina Rydberg Lilja fick sparken som vd för att hon satte HFAB:s och hyresgästernas intressen före Halmstads stadsnäts. Bild: Johan Persson

HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

Kommunchefen ansåg att Catharina Rydberg Lilja var illojal när hon ville fixa billigare digitala tjänster åt HFAB:s hyresgäster i stället för att fortsätta betala dyrt till Halmstads stadsnät.
HP har granskat turerna kring att vd:n för HFAB i våras fick sparken. Det här är första delen i en serie artiklar.

Redan i april – när HFAB:s styrelse efter ett extrainsatt möte på en söndag överraskande beslutade att ge vd:n Catharina Rydberg Lilja sparken med omedelbar verkan – kunde HP avslöja att det var kommunchefen Mattias Rossköld som stod bakom kulisserna och regisserade dramat.

Gav för höga chefslöner

HFAB:s styrelseordförande, Jimmie Tschander (C), bekräftade då HP:s uppgifter om att han och styrelsen fått kritik av Rossköld för att vd:n gett för höga löner till bostadsbolagets chefer.

LÄS MER: HFAB:s sparkade vd: ”Jag är väldigt förvånad”

Samtidigt poängterade Tschander att detta inte var enda anledningen till beslutet att tvinga bort henne från vd-posten. Han pratade i stället i allmänna termer om att styrelsen ”gjort en samlad bedömning” och att styrelsen och vd:n ”har olika syn på bolagets framtid” – sådana svepande uttalanden som ofta görs när man ger höga chefer silkessnöret.

Därför fick vd Catharina Rydberg Lilja sparken som vd för allmännyttiga bostadsbolaget HFAB.
HFAB:s styrelseordförande Jimmie Tschander (C) ville i våras inte berätta att Mattias Rossköld ställt honom ett ultimatum. Enligt vad HP erfar skulle endera hela styrelsen avsättas eller så måste de sparka vd:n. Han valde det senare alternativet och kallade till ett extra styrelsemöte på en söndag. Bild: Roger Larsson

Kommunchefen själv bekräftade att han tycker att HFAB ”sticker ut negativt” i den lönekartläggning som gjorts inom kommunen.

LÄS MER: Så mycket mer tjänar HFAB:s chefer än högre chefer i kommunen

Däremot ville inte Rossköld kännas vid att han varit inblandad i entledigandet av vd:n. I stället menade han att man får fråga HFAB:s styrelse vad som ligger bakom deras beslut.

Fallskärm på 1,6 miljoner

58-åriga Rydberg Lilja, som varit tillfällig vd sedan sommaren 2018 och permanent vd sedan sommaren 2019, blev direkt arbetsbefriad under sin uppsägningstid. Hennes fallskärmsavtal gjorde dock att hon fick behålla sin lön på 102 000 kronor i månaden i ett år, vilket inräknat sociala avgifter kostar kommunen 1,6 miljoner kronor.

Bostadsbolagets vd Catharina Rydberg Lilja blev överraskad när hon plötsligt sparkades.
Catharina Rydberg Lilja har till HP sagt att hon aldrig fick någon förklaring till varför hon plötsligt entledigades under så dramatiska former. Bild: Jari Välitalo

När HP i våras bad henne kommentera uppsägningen förklarade Rydberg Lilja att hon inte fått veta varför de ville bli av med henne.

Efter att ha granskat olika handlingar har dock HP hittat en större fråga än chefslönerna där det skar sig rejält mellan vd:n och kommunchefen: nämligen HFAB:s bredbandstjänster.

Ville få lägre priser

Rydberg Lilja och hennes experter inom HFAB förordade länge att det var bäst för bostadsbolaget och hyresgästerna i dess 11 000 lägenheter att upphandla tjänsten som så kallad kommunikationsoperatör på den privata marknaden för att få lägre priser och bättre service.

En sådan operatör agerar mellanhand mellan hyresgästerna och leverantörer av digitala tjänster som internet, telefoni och tv.

Kommunchefen Mattias Rossköld höll i trådarna när Catharina Rydberg Lilja fick sparken som vd för allmännyttiga bostadsbolaget HFAB.
Som vd för de kommunala bolagens moderbolag i Halmstad var Mattias Rossköld med och såg till att HFAB inte skulle göra en upphandling av bredbandstjänster privat – utan fortsätta att avtala tjänsten med det kommunala Halmstads stadsnät. Bild: Jari Välitalo

Som vd för Halmstads Rådhus AB, moderbolaget för alla kommunala bolag i Halmstad, drev dock Rossköld igenom att HFAB i stället förlängde tjänsten internt inom kommunen med Halmstads stadsnät.

Räddade kvar styrelsen

Enligt vad HP erfar blev frågan så infekterad att Rossköld till sist förklarade för Tschander att endera skulle styrelsen avsättas eller vd:n.

I färskt minne hade centerpartisten Jimmie Tschander sin företrädares kamp om makten över HFAB:s framtid. Den kampen slutade i maj 2018 med att dåvarande styrelsen, med centerpartisten Henrik Andersson i spetsen, fick sparken av Rådhusbolaget – och att dåvarande vd:n Marie Thelander Dellhag sade upp sig.

Politiskt maktspel redan 2018 när Marie Thelander Dellhag skulle sparkas som vd för HFAB.
Förre HFAB-ordföranden Henrik Andersson (C), vars styrelse avsattes under uppseendeväckande former 2018, har i HP berättat om fult maktspel bakom kulisserna när det ställdes krav på att dåvarande vd:n Marie Thelander Dellhag skulle sparkas. Bild: Roger Larsson

Tschanders styrelse fick dock sitta kvar efter att den i stället gjort sig av med vd:n.

Klarspråk i sista mejlet

Ett av bevisen som talar för att det var den här frågan som blev Rydberg Liljas fall är ett mejl som hon skickade till ordförande Jimmie Tschander och vice ordförande Maria Persdotter (S) på eftermiddagen fredagen den 9 april i år.

Av mejlet framgår att hon ombetts förklara sin syn på HFAB:s avtal med Halmstads stadsnät som kommunikationsoperatör.

I mejlet talar Rydberg Lilja klarspråk om sitt och sina medarbetares missnöje med att de tvingats förlänga med Halmstads stadsnät. Hon skriver att de fått indikationer på att de skulle fått bättre villkor på den privata marknaden.

Allmännyttiga bolag på andra håll brukar förhandla fram bra priser för digitala tjänster, så att hyresgästerna kan få dem till halva priset.

Hon pekar på att allmännyttiga bolag på andra håll brukar förhandla fram bra priser för digitala tjänster, så att hyresgästerna kan få dem till halva priset jämfört med enskilda villakunder – men att det nu inte blir någon vinst med att bo hos Halmstads största fastighetsägare.

Dessutom konstaterar hon att ambitionen att kunna erbjuda ett grundpaket av internet till hyresgästerna inte är genomförbart eftersom det inte fick ställas som krav i avtalet med Halmstads stadsnät.

Det sista mejlet med klarspråk om missnöje med Halmstads stadsnät kostade bostadbolaget HFAB:s vd jobbet.
I sitt sista mejl som vd på HFAB svarade Catharina Rydberg Lilja på varför alla berörda på HFAB är så missnöjda med avtalet som moderbolaget tvingat bostadsbolaget att teckna med Halmstads stadsnät. Hon skickade det en fredagseftermiddag. Två dagar senare, på en söndag, fick hon via telefon veta att hon fått sparken. Bild: Jari Välitalo

Rydberg Lilja lyfter också fram att HFAB får den lägsta möjliga servicenivån beträffande åtgärdstider som finns inom området.

Betala dubbelt för support

Till råga på allt menar hon att HFAB tvingas betala dubbelt för supporten. Dels en fast månadskostnad per lägenhet – som hon skriver att HFAB inte förstår vad betalningen står för – dels en faktisk kostnad på löpande räkning för alla tjänster. I det sammanhanget konstaterar hon också att timarvodena i den prislistan är de högsta som HFAB någonsin haft i ett avtal.

Rydberg Lilja avslutar mejlet med att avtalet skapat dålig stämning och att hon och hennes medarbetare känner sig lurade.

Medarbetare på allmännyttiga bostadsbolaget HFAB kände sig lurade av dåligt avtal med Halmstads stadsnät.
I mejlet Catharina Rydberg Lilja skrev precis innan hon fick sparken beskrev hon i detalj på vilka sätt avtalet med Halmstads stadsnät var så dåligt att hon och hennes medarbetare kände sig lurade. Bild: Johan Persson

Det var efter detta mejl som Tschander kallade in styrelsen till ett extra möte söndagen den 11 april – och på måndagen den 12 april fick Rydberg Lilja sin uppsägning skriftligt.

Ville följa lagen

För att förstå bakgrunden får man gå tillbaka till vintern 2019/2020. HFAB hade då haft ett avtal med Halmstads stadsnät sedan 2002, men avtalet skulle gå ut i slutet av 2020.

Tekniske chefen Per Lidetun på HFAB ville följa Lagen om offentlig upphandling, men Halmstads rådhus AB vägrade.
Per Lidetun, som i dag är affärsområdeschef på HFAB, skrev under sin tid som teknisk chef ett PM om att Lagen om offentlig upphandling säger att HFAB ska upphandla tjänsten som kommunikationsoperatör – men det gick inte moderbolaget med på. Bild: HFAB/Anders Andersson

I ett PM som skrevs av HFAB:s dåvarande tekniske chef Per Lidetun (i dag affärsområdeschef) och digitaliseringschef Erik Ahlstrand slogs det fast att LOU (Lagen om offentlig upphandling) säger att HFAB ska upphandla tjänsten som kommunikationsoperatör.

Stadsnätet fick pengarna

När en sådan operatör agerar mellanhand mellan hyresgästerna och exempelvis Telia, Telenor eller Tele2 för digitala tjänster får den för besväret så kallade kickbacks – alltså en del av betalningen som tjänsteleverantörerna får in av brukarna.

I avtalet med Halmstads stadsnät stannade dock alla dessa kickbacks hos stadsnätsbolaget, medan cheferna i PM:et utgick från att ett upphandlat avtal skulle ge HFAB en del av kakan. De jämförde med hur bra det fallit ut för andra allmännyttiga bostadsbolag som upphandlat tjänsten privat.

Ställa kvalitetskrav

Dessutom citerade de vägledningen ”Konkurrensutsätt bredbandstjänster till allmännyttan” som Post och telestyrelsen tagit fram. Där står bland annat att en upphandling gör det möjligt att ställa kvalitetskrav.

Senare gjorde tjänstepersonerna på HFAB även ett PM om huruvida det går att göra en intern upphandling. Slutsatsen är där att ”affären bör konkurrensutsättas”.

Varnade för skadestånd

De varnar också för att avtalet kan förklaras ogiltigt om man gör en otillåten direktupphandling.

”Skadeståndstalan kan föras av den eller de leverantörer som kan bevisa att de lidit skada av HFAB:s agerande samt att Konkurrensverket kan väcka talan om upphandlingsavgift mot HFAB”, står det i dokumentet.

Utifrån detta förberedde Catharina Rydberg Lilja att föreslå HFAB:s styrelse att besluta om en privat upphandling.

Moderbolaget körde över

När det kom till moderbolagets kännedom fattade emellertid Halmstads Rådhus AB i februari 2020 beslut om att ge HFAB:s styrelse i uppdrag att teckna ett nytt avtal med Halmstads stadsnät.

Bostadsbolaget HFAB:s moderbolag Halmstads rådhus AB stoppade planerna på privat upphandling.
Halmstads rådhus AB tog till hårdhandskarna för att stoppa HFAB:s planer på att konkurrensutsätta bredbandstjänsterna och göra en upphandling på den privata marknaden. Bild: Johan Persson

Dagen efter klubbade HFAB, under ledning av Jimmie Tschander, igenom att vd fick i uppdrag att teckna avtal med stadsnätet, både för fiberstamnätet och för tjänsten som kommunikationsoperatör.

Pistol mot tinningen

Av beslutet framgår att Rydberg Lilja gör det mer eller mindre med ”en pistol mot tinningen”. Bifogat till protokollet finns nämligen ett brev från henne till styrelsen där det står att ”inför att avtalet löper ut har vd:s utgångspunkt varit att, i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling), genomföra en upphandling avseende kommunikationsoperatör”. Samtidigt konstaterar hon att HRAB (Halmstads Rådhus AB) fattat ett motsatt beslut.

Vd Catharina Rydberg Lilja på allmännyttiga bostadsbolaget HFAB tvingades acceptera ett dåligt avtal med Halmstads stadsnät om bredbandstjänster.
Catharina Rydberg Lilja fick känna på att det blåser på toppen när hon kallades på enskilda samtal och extrainsatta styrelsemöten för att hon skulle tvingas acceptera ett avtal som de insatta på HFAB ansåg vara dåligt för både bostadsbolaget och dess hyresgäster. Bild: Johan Persson

Vid HFAB:s styrelsemöte fick Rydberg Lilja i alla fall igenom att det skulle stå i beslutet att avtalet skulle tecknas ”på affärsmässiga grunder”.

Vägrade underteckna

Detta hade senare betydelse. När avtalet väl presenterades – det som Rydberg Lilja i sitt sista mejl som vd i år beskrev som så dåligt för HFAB och dess hyresgäster – ska hon nämligen ha vägrat att underteckna det med hänvisning till att det inte var affärsmässigt.

Mattias Rossköld höll i yxan när allmännyttiga bostadsbolagets vd Catharina Rydberg Lilja blev uppsagd från HFAB.
Kommunchefen Mattias Rossköld tyckte enligt HP:s källor att Catharina Rydberg Lilja uppträtt så illojalt mot ägarbolaget Halmstads rådhus AB att hon inte kunde sitta kvar som vd för HFAB. Bild: Jari Välitalo

Först efter att Mattias Rossköld haft ett enskilt samtal med vd:n – och att HFAB vid ett extra styrelsemöte i januari i år beslutat att vd skulle skriva under avtalet – signerade hon med sin namnteckning.

Oenigt beslut

Vid det extrainkallade mötet anmälde styrelseledamöterna Jan-Åke Hansson (M) och Mariann Norell (V) avvikande mening mot beslutet, där de röstades ner av representanterna för C, L, S och SD. Hansson och Norell försökte förgäves få de övriga att bordlägga frågan till ett senare möte.

Moderat ville avvakta med att tvinga HFAB:s vd att underteckna dåligt avtal med Halmstads stadsnät.
Moderate ledamoten Jan-Åke Hansson anmälde avvikande mening när HFAB:s styrelse beslutade att tvinga vd:n att underteckna avtalet med Halmstads stadsnät – trots att Catharina Rydberg Lilja förklarat att avtalet inte var affärsmässigt. Bild: Lina Salomonsson
Vänsterpartist ville avvakta med att tvinga HFAB:s vd att underteckna dåligt avtal med Halmstads stadsnät.
Även Vänsterpartiets ledamot Mariann Norell anmälde avvikande mening mot HFAB:s styrelsebeslut i januari och ville bordlägga frågan. Bild: Jörgen Alström

HFAB:s styrelse fick senare hård kritik från moderbolaget för denna oenighet.

LÄS MER: HFAB ska få höjda vinstkrav – men önskar sänkta

LÄS MER: Höjda vinstkrav tvingar HFAB att sälja 175 lägenheter

LÄS MER: Hyresgäster i HFAB:s minsta hus ifrågasätter försäljning

LÄS MER: Hon tar över som tillfällig vd på HFAB

LÄS MER: Det var rätt att sparka styrelsen anser de kritiserade politikerna

LÄS MER: Sparkade HFAB-ordföranden talar ut om maktspelet bakom kulisserna

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!