Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Felaktig upphandling kan orsaka ekonomiska skador för över 100 miljoner kronor.
De juridiska ombuden för kommunikationsoperatören Itux står fast vid att HFAB:s avtal med stadsnätet har ett värde på 130–160 miljoner kronor och varnar för att den ekonomiska skadan blir större och större för varje dag. Bild: Roger Larsson

HFAB:s försvar av internupphandling totalsågas

Tele2:s bolag Itux anser inte att HFAB har uppfyllt den bevisbörda som bostadsbolaget har när det hävdar att lagen om offentlig upphandling inte gäller de digitala tjänsterna till hyresgästerna – men kommunjurist Mats Wallmark menar att ”det finns inte mycket mer att säga i sak”.
Förvaltningsrätten räknar inte med att kunna avgöra målet före årsskiftet.

De juridiska ombuden som företräder Tele2:s bolag Itux ger inte mycket för de förklaringar som kommunjurist Mats Wallmark lämnat in till domstolen.

LÄS MER: Kommunjuristen försvarar HFAB-avtalen om digitala tjänster

De skriver att huvuddelen av påståendena i hans svar är ”uppenbart felaktiga” och ”till stor del bygger på vad som närmast kan uppfattas utgöra missuppfattningar av gällande rätt”.

Ingen juridisk analys

Dessutom poängterar de att ”undantag från upphandlingsskyldigheten ska tolkas och tillämpas restriktivt” och trycker på att det är HFAB som har bevisbördan.

Juristerna skriver i ett yttrande att ”det är anmärkningsvärt att tilldelningen inte föregåtts av någon mer djuplodande analys av de juridiska förutsättningarna”. De menar i stället att HFAB:s beslut förefaller bygga på ”grunda antaganden” och tillägger att det ”får anses tillhöra ovanligheterna när det gäller kontrakt av detta slag”.

Ogiltigförklara avtalen

Det var i somras som Itux vände sig till förvaltningsrätten i Göteborg och begärde överprövning av det allmännyttiga HFAB:s beslut att direktupphandla tjänster från det kommunala Halmstads stadsnät i stället för att konkurrensutsätta på den privata marknaden.

LÄS MER: HFAB:s avtal blir rättssak – uppges värt jättebelopp

Itux begärde att domstolen skulle ogiltigförklara både det supportavtal som träffats och avtalet om vem som ska vara så kallad kommunikationsoperatör – det vill säga agera mellanhand mellan hyresgästerna i de 11 000 lägenheterna och leverantörer av digitala tjänster som internet, telefoni och tv.

Kostade vd:n jobbet

Just den här frågan bidrog till att Catharina Rydberg Lilja i våras fick sparken som vd för HFAB. Hon och hennes experter på bostadsbolaget menade nämligen att lagen om offentlig upphandling gällde – och varnade för att den eller de leverantörer som kan bevisa att de lider skada om HFAB direktupphandlar internt inom kommunen, kan kräva skadestånd.

LÄS MER: HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

Vid jämförelser med andra allmännyttor hade Rydberg Lilja och hennes tjänstemän på HFAB också kommit fram till att både bolaget och hyresgästerna skulle få billigare tjänster och kunna ställa högre krav vid en privat upphandling.

LÄS MER: Sparkade vd:n: ”Kommunchefens samtal med mig var inte trevliga”

Som HP rapporterat tvingade dock moderbolaget Halmstads Rådhus AB igenom en direktupphandling för att rädda Halmstads stadsnät.

LÄS MER: ”Han berättade att Rossköld och Berthilsson tryckte på”

Att Rydberg Lilja lydde och undertecknade avtalet när HFAB:s styrelse beordrade det räckte emellertid inte för att rädda kvar henne på vd-positionen.

Domstolsbyte efter jävsfråga

Huruvida hennes farhågor kring det rättsliga efterspelet besannas ska nu avgöras av förvaltningsrätten i Malmö.

I höst har nämligen målet bytt domstol, eftersom Itux ansåg att det fanns en jävsproblematik i att kommunjurist Mats Wallmark skulle uppträda som ombud för HFAB i samma domstol i Göteborg där han är engagerad som särskild ledamot vid laglighetsprövningar.

LÄS MER: Förvaltningsrätten synar kommunjuristens dubbla stolar

När man läser de olika yttranden som parterna skickat in känns det som att fallet nått ett slags status quo.

Hänvisar till EU-dom

HFAB har till sitt försvar hävdat att avtalen bara är på två år och att de inte alls handlar om så stora belopp som Itux påstår. Tvärtom menar kommunjuristen att avtalen går med vinst för HFAB eftersom stadsnätet betalar mer för att få vara kommunikationsoperatör än vad bostadsbolaget betalar för det generella service- och supportavtalet.

LÄS MER: Så försvarar sig de högst ansvariga i HFAB-affären

Som HP skrivit tidigare hänvisar HFAB också till en EU-dom, den så kallade Carbortermodomen.

Kommunjurist Mats Wallmark, som är ombud för HFAB, tycker inte att det finns mycket mer att säga i sak om avtalen som direktupphandlats med Halmstads stadsnät – utan vill att domstolen nu avgör målet. Bild: Roger Larsson
Kommunjurist Mats Wallmark, som är ombud för HFAB, tycker inte att det finns mycket mer att säga i sak om avtalen som direktupphandlats med Halmstads stadsnät – utan vill att domstolen nu avgör målet. Bild: Roger Larsson

I det senaste yttrandet från Mats Wallmark, som lämnats in nu i oktober, skriver han att ”det inte finns mycket mer att säga i sak” och att han som ombud för HFAB ”är beredd att överlämna målet för domstolens avgörande”.

Den ekonomiska skadan blir större för varje dag som går och riskerar bli ansenlig givet det relativt höga kontraktsvärdet.

Ombuden för Itux står dock fast vid att kontraktsvärdet är så stort som 130–160 miljoner kronor.

De pekar bland annat på att förlängningsklausuler ska räknas in när man upphandlingsrättsligt bedömer ett kontrakt – och att möjligheten till tre års förlängning då ska räknas med, så att det totalt handlar om fem år.

Samma sak gäller optionsklausuler – vilket gör att möjligheten till annan ersättning för större service och support också ska räknas in.

”Det bör noteras att Itux lider ekonomisk skada av den otillåtna direktupphandlingen. En skada som blir större för varje dag som går och som riskerar bli ansenlig givet det relativt höga kontraktsvärdet”, skriver de till domstolen.

”Svepande hänvisning räcker inte”

”En svepande hänvisning till Carbotermodomen räcker inte”, skriver juristerna och avslutar med att de har ”inga synpunkter på att skriftväxlingen avslutas”.

Vi ska också fundera på om vi behöver dra in den tredje parten, Halmstads stadsnät.

Men enligt Sune Wennerberg, föredragande jurist vid förvaltningsrätten i Malmö, är det inte så enkelt att målet kan avgöras bara för att parterna tycker att allting är sagt.

– Domstolen har en utredningsskyldighet, så vi måste nu titta på om det krävs mer skriftväxling från parterna för att underlaget ska vara komplett, säger han.

”Jag ställer mig frågande till varför HFAB ska gå ut på en upphandling”, skrev stadsnätets vd, Erik Eriksson, i januari till Halmstads Rådhus AB. Han varnade för att man då ”riskerar att slå sönder ett fungerande bolag” som Halmstads stadsnät. Bild: Jörgen Alström
”Jag ställer mig frågande till varför HFAB ska gå ut på en upphandling”, skrev stadsnätets vd, Erik Eriksson, i januari till Halmstads Rådhus AB. Han varnade för att man då ”riskerar att slå sönder ett fungerande bolag” som Halmstads stadsnät. Bild: Jörgen Alström

– Vi ska också fundera på om vi behöver dra in den tredje parten, Halmstads stadsnät, fortsätter Sune Wennerberg.

LÄS MER: Stadsnätsbolagets existens var hotad utan HFAB-avtalet

Han förklarar att de alltid försöker avgöra upphandlingsmål så snabbt som möjligt, men säger att den genomsnittliga tiden nu ligger bortåt åtta månader.

– Målet har i alla fall inte försenats av att det flyttades från Göteborg till Malmö, utan vi kunde bara fortsätta på det som redan gjorts, säger Sune Wennerberg, som inte tror på ett avgörande på den här sidan årsskiftet.

LÄS MER: Därför var det fel att hindra HFAB:s personal från insyn

LÄS MER: SD vill sparka HFAB:s styrelse

LÄS MER: Insinuationer får starka chefer som sparkats att se rött

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!