Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Våren 2019 ersatte HFAB den klassiska blå loggan med en ny i orange, som skulle ge en ”mjukare framtoning” – men fortfarande är hälften av HFAB-loggorna i stan av den gamla modellen.  Bild: Jari Välitalo
Våren 2019 ersatte HFAB den klassiska blå loggan med en ny i orange, som skulle ge en ”mjukare framtoning” – men fortfarande är hälften av HFAB-loggorna i stan av den gamla modellen. Bild: Jari Välitalo

HFAB mister många chefer

På ett år har fem chefer lämnat HFAB – varav tre helt nyligen. Tre av cheferna har rekryterats av före detta HFAB-chefer till allmännyttiga bolag på andra håll och två har blivit utköpta. Men trots det är vd Catharina Rydberg Lilja inte orolig.
– Min bild är att folk trivs på HFAB, säger hon.

Catharina Rydberg Lilja plockades in som tillfällig vd i turbulensen som uppstod sommaren 2018 – då vd Marie Thelander Dellhag sade upp sig med motiveringen att hon och ägaren, Halmstads kommun, inte hade samma syn på hur HFAB ska utvecklas.

Rydberg Lilja inledde ganska snart en översyn som ledde till en stor omorganisation våren 2019, då bland annat en del chefer togs bort från ledningsgruppen.

LÄS MER: Så mycket tjänar kommunens bolagschefer

Hösten 2019 sade HFAB:s kommunikationschef Ulf Nilsson upp sig för att börja jobba som stabschef för sin tidigare chef Marie Thelander Dellhag, som numera är vd på allmännyttiga MKB Fastighets AB i Malmö.

Dit har i oktober i år även HFAB:s affärsutvecklingschef Jonas Stark gått för att vara ansvarig för MKB:s strategiska affärsutveckling.

MKB är mer än dubbelt så stort som HFAB. 2019 hade MKB 24 600 lägenheter (jämfört med HFAB:s 10 677), varav 765 färdigställts under året (128 nya för HFAB 2019), samt 1 000 kommersiella lokaler (164 för HFAB). Marknadsvärdet på MKB:s fastighetsbestånd bedömdes till 39,3 miljarder kronor (värdet på HFAB:s bedömdes till 12,4 miljarder kronor) och vinsten efter finansnetto var 325 miljoner kronor (159 miljoner kronor för HFAB).

Landets största allmännytta

Men även en annan före detta vd på HFAB, Terje Johansson på Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg, har nyligen rekryterat från HFAB. I augusti i år började HFAB:s bostadssociala chef Helene Blomberg på Framtidskoncernen. Där ska hon ha fokus på olika insatser för att inget av koncernens bostadsområden ska finnas kvar på polisens lista över landets särskilt utsatta områden.

Även Framtidskoncernen är större än HFAB, betydligt större – till och med Sveriges största allmännytta. I reklamen stoltserar Framtiden med att var fjärde göteborgare bor i en lägenhet hos något av koncernens bolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdsten).

2019 hade Framtiden 73 600 lägenheter, varav 978 färdigställts under året. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet bedömdes till 104,6 miljarder kronor och vinsten efter finansnetto var 8 miljarder kronor.

Är det ett problem för HFAB att tidigare vd:ar ”stjäl” de chefer de tyckte var duktiga när de själva jobbade i Halmstad?

– Nej, jag kan inte uttala mig om hur andra vd:ar tänker när de rekryterar, men för oss på HFAB öppnas alltid nya möjligheter när någon slutar. Antingen kan det vara ett tillfälle att ta in ny kompetens, eller så är det läge för våra redan duktiga medarbetare att utvecklas och växa på en ny position, säger Catharina Rydberg Lilja.

Många chefer lämnar kommunala bostadsbolaget HFAB.
Catharina Rydberg Lilja har som vd på HFAB i år köpt ut två chefer. På ett år har även tre andra chefer valt att sluta. Bild: Jari Välitalo

Förutom dessa tre chefer som sagt upp sig har HFAB i år även köpt ut två chefer.

Vi insåg att hon inte delade ledningens syn på ledarskap och framtiden.

I januari träffades en uppgörelse med Charlott Ullstadius, som bara jobbat ett och ett halvt år på HFAB. Hon anställdes som affärsområdeschef för distrikt, men efter omorganisationen våren 2019 blev hon fastighetsförvaltningschef.

– Vi valde att göra en uppgörelse med henne när vi insåg att hon inte delade ledningens syn på ledarskap och framtiden, kommenterar Rydberg Lilja.

Eftersom Ullstadius inte hade något fallskärmsavtal gjordes en särskild överenskommelse, som inklusive sociala avgifter kostade HFAB drygt 1,1 miljoner kronor.

HR-chef köptes ut

Nu i höst var det dags igen. HR-chefen Viktoria Hägg, som var den som undertecknade uppgörelsen med Ullstadius, fick i september underteckna en överenskommelse om att hon själv sägs upp.

Trots att hon varit personalansvarig på HFAB sedan 2014 och HR-chef sedan 2016 bedömdes hon inte vara tillräckligt kompetent.

– Vi behöver en strategisk HR-chef. Någon med mer gedigen kunskap och långsiktigt perspektiv, kommenterar vd Rydberg Lilja.

Eftersom inte heller Hägg hade något fallskärmsavtal gjordes en särskild uppgörelse som, inklusive sociala avgifter och den semester som tjänas in till det formella slutdatumet nästa sommar, kostar HFAB cirka 1 miljon kronor.

Vi behöver någon med mer gedigen kunskap och långsiktigt perspektiv.

Historiskt har HFAB setts som en bra plantskola, där duktiga chefer går vidare till större allmännyttiga bolag – men då har det kanske handlat om en var 18:e månad i snitt.

Att ni nu blir av med flera på kort tid, kan man tolka det som att chefer inte trivs under din ledning?

– Så ska man nog inte se det, men det får du naturligtvis fråga dem om. Min bild är i alla fall att folk trivs på HFAB, säger Rydberg Lilja.

Har ni hittat ersättare till de fyra chefer som slutat i år?

– Vi har tillfälliga lösningar på de posterna tills vidare. Exakt vilka tjänster vi ska ha håller jag på att se över.

Blir det inte oro i leden när du behöver se över organisationen igen trots att du gjorde en stor omorganisation så sent som förra året?

– Jag ser det mer som att vi vill vidareutveckla den nya organisation som vi tagit fram. Det är naturligt att kontinuerligt se över organisationen.

I årsredovisningen för 2019 skriver du att ni påbörjat en strävan mot att vara ett bostadsbolag i stället för ett fastighetsbolag. Hur långt har ni kommit med det och när ska förändringen vara fullt genomförd?

– Vi är mitt uppe i den resan. Frågan är om man någonsin är framme. Det handlar om attityder och förhållningssätt, om att sätta hyresgästen i fokus och att fortsatt vara en viktig spelare i Halmstads utveckling.

En del i förändringen var att ni i maj förra året skrotade den klassiska loggan, den med blå text och ett hustak ovanpå, för att införa en ”mjukare framtoning” med orange färg. Hälften av HFAB-loggorna i stan är dock fortfarande den gamla modellen. När ska de bytas ut?

– Utfasningen skulle ske successivt, men det har tagit alldeles för lång tid. Jag vågar inte lova något datum, men en bit in på nästa år ska bara den nya loggan synas.

Ingen branscherfarenhet

Till skillnad från tidigare vd:ar hade Rydberg Lilja ingen erfarenhet från bostads- och fastighetsfrågor när hon började på HFAB. Samma sak gällde för ekonomi- och verksamhetsutvecklingschefen Ulrika Hjort och kommunikations- och marknadschefen Sandra Troedson när de anställdes förra året.

Kan det vara en brist att bara en av er fyra i ledningen har tidigare erfarenhet från bostads- och fastighetsfrågor?

– Jag väljer att inte se det som en brist. Dels ska inte vi kunna alla detaljer, HFAB har många duktiga experter som förser oss med rätt underlag, dels har vi många andra kvaliteter. Exempelvis har både jag och Ulrika viktiga erfarenheter från samhällsbyggnadsprocesser och stor erfarenhet av att leda verksamheter.

I jämställdhetsdiskussioner pratas det mycket om att det är för många män i bolagsledningar, men kan det vara ett omvänt problem att alla fyra i HFAB:s ledningsgrupp nu är kvinnor?

– Nej, jag lägger inga värderingar i om en chef är man eller kvinna. Det viktiga är att man har olika kompetenser och olika bakgrund.

Låter du inte precis som män i mansdominerade bolagsledningar brukar göra när du pratar om att ”se till kompetens i stället för kön”?

– Oj, det gör jag kanske. Men inom HFAB i stort har vi en bra mix av kvinnor och män. När jag tittar på siffrorna för hela bolaget är det nästan precis 50–50.

Chefer och tidigare chefer på HFAB:

Bild: ANDERS ANDERSSON
Bild: ANDERS ANDERSSON

Catharina Rydberg Lilja

<p><strong>Anst&auml;lld:</strong>&nbsp;Som tillf&auml;llig vd vid HFAB sommaren 2018, blev permanent vd sommaren 2019.<br /><strong>Bakgrund:</strong>&nbsp;Jurist, har jobbat som bitr&auml;dande kommunchef i Halmstad, stadsbyggnadschef i Falkenberg, vd f&ouml;r Science Park i Halmstad, n&auml;ringslivschef Falkenberg, aff&auml;rsomr&aring;deschef p&aring; Gothia Financial Group, regionchef f&ouml;r F&ouml;retagarna Halland, rekryteringskonsult p&aring; Manpower, projektledare p&aring; H&ouml;gskolan i Halmstad och stabschef p&aring; l&auml;nsstyrelsen i Halland.<br /><strong>L&ouml;n:</strong>&nbsp;100 000 kronor i m&aring;naden + 25 400 kronor i m&aring;naden i extra pensionsf&ouml;rs&auml;kring + extra sjukf&ouml;rs&auml;kring + fallsk&auml;rmsavtal p&aring; 12 m&aring;nadsl&ouml;ner med r&auml;tt att ta andra jobb utan avr&auml;kning.</p>

Ulrika Hjort

<p><strong>Anst&auml;lld:</strong>&nbsp;Anst&auml;lld augusti 2019 som ekonomi- och verksamhetsutvecklingschef p&aring; HFAB.<br /><strong>Bakgrund:</strong>&nbsp;Ekonomichef i Hylte kommun i 12 &aring;r.<br /><strong>L&ouml;n:</strong>&nbsp;85 000 kronor i m&aring;naden.</p>

Carin Ottosson

<div><strong>Anst&auml;lld: </strong>P&aring; HFAB sedan 2005. Haft olika chefsbefattningar sedan 2008. &Auml;r sedan april 2019 f&ouml;rvaltnings- och fastighetsutvecklingschef.</div><div><strong>Bakgrund: </strong>Var tidigare fastighetsf&ouml;rvaltare inom Halmstads kommun.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>80 000 kronor i m&aring;naden.</div>
Bild: Anders Andersson
Bild: Anders Andersson

Sandra Troedson

<div><strong>Anst&auml;lld:</strong> Oktober 2019 som kommunikations- och marknadschef p&aring; HFAB.</div><div><strong>Bakgrund:</strong> Var kommunikationsstrateg p&aring; Halmstads kommun och har tidigare jobbat p&aring; en byr&aring; som g&ouml;r kundtidningar.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>70 000 kronor i m&aring;naden.</div>

Charlott Ullstadius

<div><strong>Anst&auml;lld: </strong>Maj 2018 som aff&auml;rsomr&aring;deschef f&ouml;r HFAB distrikt, blev april 2019 petad fr&aring;n ledningsgruppen och fick titeln fastighetsf&ouml;rvaltningschef.</div><div><strong>Slutade: </strong>Efter överenskommelse med arbetsgivaren i januari 2020. Fick genom en nytecknad uppg&ouml;relse ett eng&aring;ngsbelopp p&aring; 828 000 kronor (motsvarande 12 m&aring;nadsl&ouml;ner) plus sociala avgifter, utan avr&auml;kning vid en ny anst&auml;llning + ett omskolningsbidrag p&aring; 80 000 kronor.</div><div><strong>L&ouml;n:</strong> 69 000 kronor i m&aring;naden.</div>

Viktoria Hägg

<div><strong>Anst&auml;lld:</strong> B&ouml;rjade p&aring; HFAB 2009, blev personalansvarig 2014, HR-chef 2016 och dessutom verksamhetsansvarig 2019.</div><div><strong>Slutade:</strong> P&aring; arbetsgivarens initiativ m&aring;nadsskiftet september/oktober 2020. Fick en nytecknad uppg&ouml;relse om 9 m&aring;nadsl&ouml;ner med r&auml;tt att direkt ta en ny anst&auml;llning utan l&ouml;nesamordning + t&auml;ckning av kostnader f&ouml;r en p&aring;g&aring;ende utbildning.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>75 000 kronor i m&aring;naden.</div>
Bild: Benjamin Andreasson
Bild: Benjamin Andreasson

Marie Thelander Dellhag

<div><strong>Anst&auml;lld: </strong>B&ouml;rjade som fastighetsutvecklingschef p&aring; HFAB 2011. Blev tillf&ouml;rordnad vd i december 2015 n&auml;r d&aring;varande vd Sven Alexandersson var sv&aring;rt sjuk. Blev permanent vd maj 2016.</div><div><strong>Slutade:</strong> Sade upp sig i maj 2018, med motiveringen att &auml;garen inte delade hennes syn p&aring; bland annat den l&aring;ngsiktiga finansieringen av bolaget, markf&ouml;rs&ouml;rjningsfr&aring;gor och nyproduktionsm&aring;l. Blev arbetsbefriad fr&aring;n och med juni, men beh&ouml;ll sin l&ouml;n till och med november. B&ouml;rjade i september 2018 som nyproduktionschef p&aring; allm&auml;nnyttiga MKB Fastighets AB i Malm&ouml;. Uts&aring;gs i februari 2019 till vd f&ouml;r MKB.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>98 000 kronor i m&aring;naden p&aring; HFAB. Har 129 000 kronor i m&aring;naden p&aring; MKB + ett fallsk&auml;rmsavtal om 12 m&aring;nadsl&ouml;ner.</div>
Bild: Emma Gustafsson
Bild: Emma Gustafsson

Ulf Nilsson

<div><strong>Anst&auml;lld:</strong> 2013 som chef f&ouml;r aff&auml;rsutveckling och kommunikation p&aring; HFAB. Fr&aring;n v&aring;ren 2019 var han enbart kommunikationschef.</div><div><strong>Slutade:</strong> Sade upp sig f&ouml;r att i oktober 2019 bli stabschef p&aring; MKB.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>80 000 kronor i m&aring;naden + bilf&ouml;rm&aring;n p&aring; HFAB. Har 88 000 kronor i m&aring;naden p&aring; MKB + bilf&ouml;rm&aring;n.</div>
Bild: ANDERS ANDERSSON
Bild: ANDERS ANDERSSON

Jonas Stark

<div><strong>Anst&auml;lld:</strong> Sedan 2010 p&aring; HFAB. Blev 2016 ekonomichef och fr&aring;n v&aring;ren 2019 aff&auml;rsutvecklingschef.</div><div><strong>Slutade:</strong> Sade upp sig f&ouml;r att i oktober 2020 bli ansvarig f&ouml;r strategisk aff&auml;rsutveckling p&aring; MKB. <strong>L&ouml;n:</strong> 85 000 kronor i m&aring;naden p&aring; HFAB. Har 70 000 kronor i m&aring;naden p&aring; MKB.</div>
Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Terje Johansson

<div><strong>Anst&auml;lld: </strong>B&ouml;rjade p&aring; HFAB 2008 f&ouml;r att eftertr&auml;da Jonas Hansson (som blev vd hos sin f&ouml;rra arbetsgivare, Helsingborgshem) som vd. Kom d&aring; fr&aring;n Framtidskoncernen i G&ouml;teborg, d&auml;r han varit utvecklingschef.</div><div><strong>Slutade: </strong>2013, d&aring; han meddelade att han tackat ja till vd-posten p&aring; allm&auml;nnyttiga MKB i Malm&ouml;. B&ouml;rjade i februari 2019 som vd f&ouml;r Framtidskoncernen.</div><div><strong>L&ouml;n:</strong> Hade 85 000 kronor i m&aring;naden p&aring; HFAB 2013, och fick d&aring; i st&auml;llet 110 000 kronor p&aring; MKB. N&auml;r han slutade p&aring; MKB 2018 hade han 130 500 kronor i m&aring;naden. P&aring; F&ouml;rvaltnings AB Framtiden har han 146 600 kronor i m&aring;naden + ett fallsk&auml;rmsavtal om 12 m&aring;nadsl&ouml;ner.</div>

Helene Blomberg

<div><strong>Anst&auml;lld: </strong>P&aring; HFAB sedan 2006. Var sedan 2015 aff&auml;rsomr&aring;deschef f&ouml;r bostad/hyresg&auml;ster, men l&auml;mnade v&aring;ren 2019 ledningsgruppen f&ouml;r att bli bostadssocial chef.</div><div><strong>Slutade:</strong> P&aring; egen beg&auml;ran f&ouml;r att i augusti 2020 bli boendeutvecklingschef p&aring; allm&auml;nnyttiga Framtidenkoncernen i G&ouml;teborg.</div><div><strong>L&ouml;n: </strong>73 350 kronor i m&aring;naden p&aring; HFAB. Har 73 000 kronor i m&aring;naden p&aring; F&ouml;rvaltnings AB Framtiden.</div>

LÄS MER: Rullande orkester ska muntra upp äldre

LÄS MER: Här HFAB:s nya logga

LÄS MER: Tillfällig vd blir permanent: ”Slipper tappa fart”

LÄS MER: Rydberg Lilja ny HFAB-vd

LÄS MER: HFAB:s vd slutar - oenig med ägaren

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!