Skyddsombuden på HFAB varnar för att sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningarna ökar för att arbetsgivaren det senaste året inte tagit problem med hög arbetsbelastning och stress på allvar.
Skyddsombuden på HFAB varnar för att sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningarna ökar för att arbetsgivaren det senaste året inte tagit problem med hög arbetsbelastning och stress på allvar. Bild: Roger Larsson

HFAB anmält: ”Tar inte arbetsmiljöproblem på allvar”

HFAB:s ledning tar inte problemen med hög arbetsbelastning och stress på allvar, menar skyddsombuden. I en anmälan till Arbetsmiljöverket hävdar de att flera sjukskrivningar har sin grund i den omorganisation som genomfördes redan 2019 – och att situationen har förvärrats senaste året.

ANNONS
|

Det var precis vid årsskiftet som huvudskyddsombudet på HFAB, Johanna Stenson, skickade in en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt Arbetsmiljölagen.

I anmälan beskriver hon hur personalen på ett par av HFAB:s avdelningar och enheter under lång tid upplevt hög arbetsbelastning och stress, som bland annat lett till sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar.

HFAB:s huvudskyddsombud Johanna Stenson.
HFAB:s huvudskyddsombud Johanna Stenson. Bild: privat

Hon påpekar också att ”detta är något som förvärrats avsevärt senaste året”.

Omorganisationen 2019

– Problemen började i samband med en stor omorganisation 2019, säger Johanna Stenson till HP och fortsätter:

– Catharina Rydberg Lilja höll på att göra en uppföljning av hur omorganisationen fungerade just när hon fick sluta i april förra året. Vi fick då veta att tillförordnade vd:n Ulrika Hjorth skulle ta över det arbetet, men så har inte skett. Varför vet jag inte.

ANNONS

LÄS MER:HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

LÄS MER:Sparkade vd:n: ”Kommunchefens samtal med mig var inte trevliga”

LÄS MER:”Han berättade att Rossköld och Berthilsson tryckte på”

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver hon att det uppstår problem och oklarheter, både när nya arbetssätt ska tillämpas och när folk som är frånvarande inte ersätts.

Hon efterlyser tydliga direktiv om bland annat vilka arbetsuppgifter olika individer skall utföra, vilka resultat som skall uppnås, huruvida det finns särskilda sätt som arbetet skall utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till och besked om vem de skall vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Kaxigt svar från förvånade chefer

Efter ett par veckor kom HFAB-ledningen med ett ganska kaxigt svar – undertecknat av tillförordnade vd:n Ulrika Hjorth, HR-chef Johan Hedlund, affärsområdeschef Carin Ottosson, affärsområdeschef Per Lidetun, enhetschef Fredrik Johansson, kvalitets- och hållbarhetschef Anna-Lena Bylund, verksamhetsutvecklare Erik Ahlström och arbetsledare Marita Svensson.

I svaret uttrycker de sin förvåning över att ”ingen kontakt med berörda chefer med arbetsmiljöansvar har tagits av arbetsmiljöombudet” innan anmälan till Arbetsmiljöverket skickades in.

Detta ser arbetsgivaren som allvarligt och ett tillvägagångssätt som vi inte önskar se fortsättningsvis.

”Detta ser arbetsgivaren som allvarligt och ett tillvägagångssätt som vi inte önskar se fortsättningsvis”, skriver cheferna på det kommunala bostadsbolaget.

– Det förvånar mig väldigt att de låter som att det här kommer som en blixt från klar himmel. Vi skyddsombud delar inte deras beskrivning av att vi inte kontaktat chefer om problemen, kommenterar Johanna Stenson.

ANNONS

Vi har en längre tid påtalat problemen i mejl, på olika möten och i påstötningar till olika chefer.

– Vi har en längre tid påtalat problemen i mejl, på olika möten och i påstötningar till olika chefer. Men det är inte vårt ansvar att i detalj gå in och utreda vad problemen beror på och vad man ska göra åt dem – det ansvaret vilar på arbetsgivaren, tillägger hon.

– Jag saknar en utredning om varför det har blivit så här, för att förebygga och förhindra att det återupprepas i framtiden, säger Stenson.

”Jobbar aktivt med arbetsmiljön”

I svaret från HFAB räknar ledningen upp hur man aktivt jobbar med arbetsmiljöfrågor i grupp på morgonmöten, veckomöten, avstämningsmöten, avdelningsmöten, enhetsmöten, teamchattar och arbetsmiljöronder.

Dessutom påtalas att de anställda kan göra sin röst hörd individuellt vid medarbetarsamtal och uppföljningssamtal, samt att det alltid är hög tillgänglighet till närmaste chef.

”Ingen stor sjukfrånvaro”

Enligt arbetsgivaren finns det inga stora problem med sjukfrånvaro och när det gäller långtidssjukskrivningar ska bara en mindre del vara relaterad till arbetet.

– Vi har 138 anställda och i normala fall brukar vi ha en sjukfrånvaro på några procent, men nu under pandemin har den varit lite högre. Så är det i de flesta branscher eftersom man ska vara hemma vid minsta förkylningssymtom, säger HR-chef Johan Hedlund till HP.

LÄS MER:Så mycket mer tjänar HFAB:s chefer än högre chefer i kommunen

– Att omorganisationen 2019 inte riktigt kom i mål är vi väl medvetna om och vi vet att sådant skapar en del skav – men det ska vi lösa, menar Hedlund.

ANNONS
HFAB:s HR-chef Johan Hedlund.
HFAB:s HR-chef Johan Hedlund. Bild: HFAB

”Missvisande mätningar”

I ett tillägg som skyddsombuden skickade till Arbetsmiljöverket i förra veckan kan man läsa att de tycker att arbetsgivarens mätningar av hur de anställda upplever arbetsmiljön är missvisande.

”I många fall lämnar medarbetarna höga betyg vid medarbetarsamtalen då betygen inte lämnas anonymt. Medarbetarna känner sig obekväma och oroliga eller känner risk för att inte få en löneökning. Detta har påtalats för företaget men inte heller detta har tagits på allvar”, skriver de.

Skyddsombuden betonar att de vid flera tillfällen påtalat för HFAB-ledningen hur viktigt det är att göra anonyma enkäter för att få fram den verkliga bilden. Men detta ska skett förgäves.

Det här med anonyma enkäter är trubbigt. Det som eventuellt kommer fram där blir så diffust.

– Det här med anonyma enkäter är trubbigt. Det som eventuellt kommer fram där blir så diffust. Om man inte vet mer exakt var det finns problem, kan man inte göra något åt dem, kommenterar HR-chefen.

– Jag har dessutom kontrollerat med båda fackordförandena och ingen av dem har kunnat ge några bevis för att någon fått en sämre löneutveckling för att den varit kritisk till något, säger Johan Hedlund.

Stämmer det att arbetet med att justera omorganisation stannade av efter att Catharina Rydberg Lilja sparkades?

– Jag började precis efter att hon slutade, så jag har inte varit med hela vägen. Men visst vore det konstigt om inte alla täta chefsbyten som varit skulle märkas, menar Hedlund.

ANNONS

LÄS MER:HFAB mister många chefer

Nu återstår att se ifall Arbetsmiljöverket kommer på besök.

– Jag förstår inte varför folk är så rädda för dem, de är ju landets främsta experter på sådana här frågor. Vi är tacksamma för alla råd vi kan få av dem, säger HR-chefen.

Välkomnar en utredning

Huvudskyddsombudet Johanna Stenson hävdar att arbetsgivaren de senaste veckorna – efter att anmälan gjordes – tagit tag i arbetsmiljöfrågorna bättre.

– Oavsett om det blir något föreläggande från Arbetsmiljöverket eller inte, så välkomnar vi ändå en utredning. Det är alltid bra när någon utifrån tittar på problemen med nya ögon, säger hon.

ANNONS