Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skär ned. Hemvårdsnämnden i Halmstad ska spara sju miljoner kronor och 60 befintliga platser på äldreboenden privatiseras.

Hemtjänsten tvingas spara

Kommunen lägger över 60 befintliga platser på äldreboenden på en privat aktör och hemtjänsten ska spara sju miljoner kronor. Det är några av de beslut som hemvårdsnämnden har sagt ja till.

Nu har hemvårdsnämnden beslutat vilka sparåtgärder som ska genomföras under 2015. Den största besparingen är på sju miljoner inom hemtjänsten. Genom att effektivisera och lägga om arbetet för arbetslagen är detta fullt möjligt, menar Ann-Charlott Mankell (M), nämndsordförande.

– Gustavsfält är ett hemtjänstområde där de har ändrat till mindre arbetsgrupper och fått mer kontinuitet i arbetet. Det gagnar både kunderna och personalen.

Nämnden får drygt fyra miljoner kronor mindre i kassan från kommunfullmäktige i år jämfört med 2014.

Att skära ned på personal är inte aktuellt, men effektiviseringarna inom hemtjänsten är nödvändiga för att få en budget i balans, menar majoriteten. Men oppositionen håller inte med.

– Hemtjänsten gick back med 13 miljoner förra året. Det går inte att dra ned med ytterligare sju miljoner. Kvaliteten och arbetsmiljön försämras, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Hon tycker att konsekvenserna borde ha beskrivits innan beslutet togs.

En annan sparåtgärd handlar om att 60 befintliga platser inom äldreomsorgen ska upphandlas i en annan driftform. Vilket eller vilka äldreboenden som ska drivas i privat regi är en senare fråga.

– Vi tjänar ju ett antal miljoner på att någon annan driver verksamheten. Det är bra att det finns andra aktörer än kommunen, säger Ann-Charlott Mankell.

Åtgärden ska minska kostnaderna med två miljoner kronor, enligt nämnden.

I dagsläget drivs tre av kommunens 17 äldreboenden i privat regi och ett som intraprenad.

– Jag tycker först att vi ska utvärdera de äldreboenden som drivs av företag. Att vi sparar två miljoner är bara ett antagande, menar Rose-Marie Henriksson.

Nämnden ska också spara 2,5 miljoner kronor genom att optimera in- och utflyttning på äldreboenden.

– Ibland kan det bli långa väntetider när personer väl har fått plats på äldreboenden. Vi vill få till smartare övergångar, säger Mankell.

Frågan om att upplåta 60 platser på äldreboenden och spara sju miljoner inom hemtjänsten avgjordes efter omröstning. Majoriteten fick igenom sin vilja med siffrorna 6–4.

Oppositionen reserverade sig och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här