Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Hem tittar på lösning för laddbara vägar

Halmstad Energi och Miljö, Hem, tittar på möjligheten att anlägga elvägar i kommunen. Det innebär att elfordon kan laddas medan de kör.
– Tekniken finns, det svåra är att hitta en lösning som betalar sig, men lyckas vi med det tror jag vi blir först i Sverige, och i världen, säger Robert Bergqvist, chef för innovation och affärsutveckling.

Bilar som laddas medan de kör. För många är det kanske ett okänt koncept. Men faktum är att det redan finns flera pilotprojekt i gång i Sverige och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planera för att bygga ut 3 000 kilometer elvägar till år 2035.

Funderingar på att bygga elvägar finns även hos det kommunala bolaget Hem berättar Robert Bergqvist.

– Transporter står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser, och transporter på väg är den stora elefanten i rummet. Men för att minska klimatavtrycket så behöver vi våga lyfta blicken och tänka stort, det är det som innovation handlar om.

50 kilometer elväg

Elvägar är ett bra komplement till fasta laddstationer anser Robert Bergqvist. Fordonet behöver inte vara stillastående medan batteriet laddar och batteriet kan dessutom vara betydligt mindre vilket gör fordonet billigare och miljön gladare.

– Det krävs stora batterier för att kraftförsörja en lastbil vilket gör att mycket av utrymmet som kanske skulle ha använts till last tas i anspråk, säger Robert Bergqvist.

Hem har sedan i december studerat befintlig teknik och funderat på lösningar. Nu har också arbetet med en förstudie inletts.

– Vi ska utreda de tekniker som finns och vad kostnaderna skulle vara för att etablera elväg i Halmstad. Visionen är en lösning som kan täcka 50 kilometer elväg i vägarna som leder ut i de olika utvecklingsstråk som har identifierats i översiktsplanen.

Hem tittar på två alternativ – konduktiv och induktiv laddning. Det förstnämnda går ut på att en laddskena placeras i vägens mitt och sedan släpper fordonet ner en slags arm på skenan för att ladda. Det andra fungerar ungefär som en induktionshäll, laddningen sker i luften tack vare kopparledning i vägen och liknande teknik under fordonet.

Viktigt hitta affärsmodell

Problemet, enligt Robert Bergqvist, är alltså inte tekniken som både finns och fungerar, utan att få affären att gå ihop. Initialt handlar det, precis som när fjärrvärmen byggdes ut för 40 år sedan, om att skapa ett garanterat kundunderlag som sedan kan utökas i takt med att företagen väljer att tillverka fordon med laddningsutrustning.

– Vi har tesen att man kan elektrifiera de vägar som går ut som solstrålar till de olika servicesamhällena så att alla kommunens fordon, från hemtjänstbilar till sopbilar, kan ladda på vägen ut, sedan köra på batteri utmed slingriga vägar och hämta sopor eller besöka kunder, och sedan ladda på vägen hem igen, säger Robert Bergqvist.

För kommunen ligger den ekonomiska vinsten i att billigare fordon kan köpas in men också att fordonen kan användas mer effektivt.

– Underhållet för elfordon kostar mindre då de inte har samma typer av rörliga komponenter som kan gå sönder som på en fossildriven bil. Och klimatavtrycket blir lägre.

Södra infarten aktuell

Men det gäller också att få med sig den privata sektorn. Både Scania, som utvecklar elfordon, samt Stena Recycling, som är intresserat av att gå över till elfordon, är med i Hems arbetsgrupp.

– Vi tittar på Södra infarten som ett konkret exempel för att kunna studera en specifik sträcka som kan elektrifieras. Det handlar om sju kilometer från Stenas anläggning i Kistinge till hamnen som ska användas för att transportera fragmenterat gods, säger Robert Bergqvist och fortsätter:

– I dag kör de med tunga diesellastbilar och eftersom lasten är så pass tung ser man inte att det kommer att finnas möjlighet att köra med enbart batteridrift. Men genom att göra elväg av några kilometer av denna sträcka skulle de kunna elektrifiera sina transporter.

Exakt hur olika aktörer ska vara med och betala är inte Hem ensamt om att fundera över. Även detta utreds på regeringsnivå, säger Robert Bergqvist.

– Vi måste få till en kommersiell lösning som funkar med betalande kunder. Vi jobbar efter tesen att den som nyttjar vägen betalar en peng för att få ladda. Jag tror det är möjligt att skapa förutsättningar för det och jag tror också att om vi gör det här kommer vi att vara först i Sverige och först i världen och det vore en sådan sak som skulle kunna etablera Halmstad som någon slags innovationshub och testbädd för elvägar.

Tester har gjorts i Europa

Hur ser det ut i Europa med elvägar?

– En del tester har gjorts. Tyskland har lanserat ett större test som ska genomföras med Volkswagen, och även Italien, Frankrike och USA satsar, så det händer saker.

Hur pass troligt är det att detta faktiskt blir verklighet i Halmstad?

– Det kan jag inte svara på nu. Vi jobbar utifrån att tänkas stort på vad som skulle kunna vara möjligt. Förstudien får svara på var kostnaderna ligger och vi måste också utreda om vi kan skapa det kundvärde som kommunen behöver ha.

– Men jag tror att det är en fråga om att alla inblandade parter måste jobba tillsammans. Jag tror inte vi ska vänta på att allt ska komma från regeringen utan detta måste utvecklas i samarbete med lokala spelare som ett kommunalägt energibolag och aktörer inom näringslivet. Det är vår skyldighet att tänka stort.

Förstudien som är ett samarbete mellan Hem, Scania, Stena Recycling, Högskolan i Halmstad, Hallands hamnar och kommunen, ska vara klar den 31 mars.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här