Hem fortsätter samarbeta med Borås kring avfall

Samarbetet med Borås fortsätter på obestämd tid eftersom Hems optiska anläggning fortfarande inte är i full drift. Samtidigt görs förbättringar för att på egen hand kunna ta hand om matavfallet. I kulisserna väntar alternativet – att permanenta Boråssamarbetet.