Högsta domstolen, HD, konstaterar att det begicks ett grovt rättegångsfel då en 20-årig medlem i Frennarpsligan fick sänkt straff i hovrätten. Domen undanröjs nu och mannen får i stället den påföjd som utdömdes i tingsrätten.
Högsta domstolen, HD, konstaterar att det begicks ett grovt rättegångsfel då en 20-årig medlem i Frennarpsligan fick sänkt straff i hovrätten. Domen undanröjs nu och mannen får i stället den påföjd som utdömdes i tingsrätten. Bild: TT/HP/arkiv

HD undanröjer domen för 20-åring i Frennarpsligan

Det begicks ett grovt rättegångsfel när hovrätten sänkte straffet för den 20-årige medlemmen i Frennarpsligan. Nu undanröjer Högsta domstolen påföljden, vilket innebär att påföljden som tingsrätten dömde är den som gäller.

ANNONS
|

Det har varit en del röriga turer vad gäller den 20-årige Halmstadbons dom. Han dömdes initialt i Halmstads tingsrätt till tre år och tio månaders fängelse för bland annat synnerligen grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.

20-åringen, precis som flera andra medlemmar ur Frennarpsligan, överklagade sin dom till hovrätten. Några timmar innan Hovrätten för västra Sverige meddelade sin dom nådde 20-åringens nöjdförklaring fram till hovrättens kansli. Det innebär att han backade från sitt överklagande och förklarade sig nöjd med tingsrättens dom.

Trots det meddelade hovrätten sin dom senare samma dag och 20-åringen fick då sin påföljd lindrad till två år och sex månaders fängelse.

ANNONS

Riksåklagaren konstaterade senare att det hade skett ett allvarligt rättegångsfel då hovrätten meddelat sin dom och överklagade fallet till Högsta domstolen, HD. Nu har fallets tagits upp i HD och Riksåklagaren får rätt.

Högsta domstolen skriver i sin dom att 20-åringen lämnade en nöjdförklaring inför Kriminalvården och att den registrerades hos hovrätten klockan 08.58 den aktuella dagen. Nöjdförklaringen uppmärksammades dock inte, utan klockan 11.00 meddelade hovrätten sin dom.

HD konstaterar vidare att handläggningen i hovrätten har innefattat ett grovt rättegångsfel. Hovrättens dom undanröjs därför i de delar som avser skuld, påföljd och häktning. I stället är det tingsrättens dom som gäller för de delarna.

Det innebär att 20-åringen nu alltså döms till det straff på tre år och tio månaders fängelse som han en gång i tiden förklarade sig nöjd med.

ANNONS