Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) är chockad över den hatstorm som den nya asylrutinen skapat.
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) är chockad över den hatstorm som den nya asylrutinen skapat. Bild: Roger Larsson/Arkiv

Hatstorm mot politiker och tjänstemän efter ny rutin

Reaktionerna på kommunens nya rutin för personer som omfattas av gymnasielagen har varit kraftiga. Både politiker och tjänstemän har utsatts för hat och hot.
– Det är självklart helt oacceptabelt, man ska kunna föra ett samtal på ett normalt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

ANNONS
LocationHalmstad||

Den nya rutinen som tagits fram gäller både kommunala förvaltningar och bolag och handlar om anställning av asylsökande som omfattas av gymnasielagen. Enligt reglerna kan den som fått tillfälligt uppehållstillstånd för att gå klart sin utbildning utvisas om de inte sex månader efter avslutad utbildning kan visa att de har en varaktig anställning.

LÄS MER:Ny rutin ger utvisningshotade möjlighet till fast jobb

– Rutinen tydliggör hur processen ska gå till eftersom asylsökande som omfattas av gymnasielagen är en ny målgrupp som behöver inkluderas i den kommunala kompetensförsörjningen, säger Jonas Bergman.

Hot- och hatstorm

Men reaktionerna på rutinen har varit mycket kraftiga. Både politiker och tjänstemän har tvingats ta emot hat och hot både via sociala medier och via mejl. Kommunen har hittills diariefört ett 30-40-tal mejl.

ANNONS

– Det här är en riktig skitstorm med mycket mejl med riktade hot mot olika personer. Jag är chockad över att en fråga kan få de här proportionerna, att man inte kan föra ett samtal på ett normalt sätt, säger Jonas Bergman och tillägger:

– Det är en knepig sits vi sitter i just nu, med väldigt många osanningar i omlopp. Det verkar som att folk tror att vi ska åka till Spenshult och hämta folk till påhittade tjänster, när detta egentligen handlar om tre personer som redan jobbar i vår verksamhet.

Kommer ni att polisanmäla dessa hot?

– Vi hanterar frågan i enlighet med våra interna säkerhetsrutiner och i dialog med polisen. Jag har inga ytterligare kommentarer just nu.

Förutom hot har kommunen också fått kritik från vissa som menar att det är fel att hitta en väg runt de regler som regeringen beslutat om kring de här personerna som omfattas av gymnasielagen.

Vad är din kommentar till det?

– Det här är inom alla regler och lagar. Vi följer lagen om anställningsskydd, turordningslistor och samverkar med fackliga organisationer. Vi är väldigt kritiska mot gymnasielagen som sådan och tycker inte att den skulle ha tillkommit. Men nu har vi utbildat ett antal personer som kvalificerat sig till en sådan anställning så då vore det ett slöseri med våra egna pengar att inte behålla dem, säger Jonas Bergman.

ANNONS

En annan del av kritiken handlar om en oro över att kommunen ska frångå företrädesrätten till olika tjänster som regleras i Las. Vad säger du om det?

– Min bild är att dem som har företrädesrätt kommer att fortsätta ha det. Vi följer lagar och regler, rutinen är till för att uppmärksamma vår koncern på att den här gruppen nu finns i vårt samhälle.

Han tillbakavisar också påståenden som förekommit om att de här personerna skulle gå före någon annan som är utbildad undersköterska.

– Vi har en jättestor brist på utbildade undersköterskor och söker många undersköterskor runt om i kommunen.

Jonas Bergman tillägger att rutinen kom till för att tjänstepersoner ute i förvaltningarna såg en risk i att personer som utbildat sig i kommunen till tjänster som det finns behov av annars riskerar utvisning. Men det handlar också om att främja integration.

– De har genom egen förmåga kvalificerat sig till en anställning, och vi har ett oerhört stort behov av människor som tar hand om äldre. Det vore vanvettigt att låta en teknikalitet leda till att staten utvisar dem, säger Jonas Bergman.

ANNONS