”Harsprånget” får löpa i gammal gata – vilket kan undvika protester

Den åldriga ”Harsprångsledningen” mellan Simlångsdalen och Skånegränsen på Hallandsås kommer att byggas om i sin gamla kraftledningsgata – inte ta ny mark i anspråk.