Här föreslås en ny skola för årskurserna 4–9 byggas

Behovet av en ny och större grundskola i Harplinge eller Haverdal har funnits i många år. Tre placeringar har utretts och slutsatsen är att det bästa alternativet är öster om den befintliga skolan och idrottsplatsen i Harplinge. Tanken är att skolan ska bli en 4–9-enhet med plats för 450 elever.