Här är Halmstads alla utflyktsmål – 57 naturreservat i unik guide

Ute har blivit det nya inne sedan coronapandemin slog till. Allt fler väljer att ge sig ut i naturen för att promenera, motionera eller umgås. I Halmstads kommun finns hela 57 naturreservat som bara väntar på att upptäckas. Kanske finns det några du aldrig ens hört talas om? Scrolla ner så hittar du hela listan över Halmstads härligaste utflyktsmål.

ANNONS
|

Halmstads alla naturreservat - här är hela guiden!

Alenäs
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Alenäs – här kan du höra ugglor

Sjöar och öppna våtmarker är attraktionen i Alenäs, som ligger mellan Simlångsdalen och Femsjö. Reservatet är också en bra plats för den som vill lyssna eller spana efter ugglor.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 50’ 37" Lon E 13° 15’ 45".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Alet
Bild: Jari Välitalo

Alet – mer centralt kan det inte bli

Alet, som börjar på Söder i Halmstad, ligger bara ett stenkast från centrum. Här kan du uppleva alsumpskogens mångfald längs fina stigar. Fågellivet är rikt och i området finns även ängsmark och sanddyner.
Hitta hit: Området börjar på Söder i Halmstad, på stranden nedanför reningsverket.
Källa: Halmstads kommun
Almeberget
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Almeberget – bokskog och Trollstuga

Almebergets sluttningar består av bokskog. De äldsta träden är över 200 år. Här finns både branta och flacka partier, sällsynta lavar, klippformationer och en liten sluttande dal som kallas Trollstugan.
Hitta hit: I Slättåkra samhälle åk norrut mot Nybygget och Fällesåsen. Tag andra vägen till vänster (efter ca 2 km), därefter vänster i Y-kors och sedan höger in på mindre väg som leder till Almeberget.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Biskopstorp
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Biskopstorp – gammelskog med handikappsanpassning

Biskopstorp är ett av landets största skogsreservat med ädellövskog. Det är också lättillgängligt, med handikappanpassade stigar, toaletter och bord att fika vid. Härliga miljöer med skogar, sjöar, bäckar och betande djur.
Hitta hit: Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 56" Lon E 12° 53’ 28" (parkeringen vid Kronotorpet).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Bohult
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Bohult – vildvuxen bokskog

Välkommen in i en vildvuxen ädellövskog. I Bohult är det äldre, orörd bokskog man vandrar i. Den ligger vackert, i en sluttning ovanför Övrabökesjön. Luftfuktigheten är hög och här finns den ovanliga skalbaggen röd ögonknäppare.
Hitta hit: Bohult ligger cirka 25 km norr om Halmstad och 3 km nordost om Gräsås. Tag av E6 i Slöinge. Kör mot Asige och vid Asige kyrka fortsätt mot Gräsås. I Gräsås sväng mot Torup. Efter ungefär 4 km (cirka 600 m efter att du passerat gården Övraböke), tar du grusvägen till höger. Efter ett par hundra meter passerar du den norra delen av reservatet. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Brogård
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Brogård – praktfull vårblomning

I Fylleåns dalgång hittar man Brogårds naturreservat som domineras av odlingslandskap. Vid sidan av åfåran finns så kallade korvsjöar, som visar var vattnet tidigare flutit fram. På våren blommar vitsippor och därefter är det dags för kabbeleka och vändrot.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 41’ 7" Lon E 12° 58’ 14".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Bröda
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Bröda – skogar och betesmarker

I Bröda kan man vandra genom fina bokskogar och öppna betesmarker i Simlångsdalens branta sluttningar. Här finns bra stigar och i södra delen av branten rinner en bäck som kastar sig ner mot Simlången i forsar och fall.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 43' 23" Lon E 13° 9' 29".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Bröden
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Bröden – vacker natur med spår från förr

I natursköna Bröden saknas markerade leder, men det är lätt att ta sig fram ändå. Bland hagmarker, ädellövskog och alsumpskogar kan du spana efter spår från svunna tider, som gamla odlingsrösen.
Hitta hit: På vägen mellan Årnarp och Mästocka tar man av söderut där det står en vägskylt med texten Bröden 2. Denna avfart ligger drygt en mil från Årnarp och knappt en mil från Mästocka. Efter infarten kör man ett par kilometer innan man når ett vägkors, där man svänger vänster. Efter drygt 150 meter på denna väg når man reservatets parkering.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Danska fall
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Danska fall – mäktigt vattenfall

Omgivet av bergbranter och gammal bokskog kastar sig det mäktiga vattenfallet nerför klipporna. Här jagades danskarna på flykt under 1670-talet. En vandringsstig leder genom det natursköna området. Välbesökt.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 42’ 33" Lon E 13° 7’ 25" (parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Eketånga
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Eketånga – lättillgängligt strövområde

Flygsand, blandskog och nåbart även med kollektivtrafik. Inte konstigt att naturreservatet med havet som granne i Eketånga är så populärt. Det är områdets betydelsen för friluftslivet som har gjort att det utsetts till reservat.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 39' 18" Lon E 12° 46' 13".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Enet
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Enet – klapperstensfält och klipphällar

I närheten av Steninge ligger det här naturreservatet med kustnära läge och värdefull natur. Heden har en rik flora och många flyttfåglar passerar. Här finns fina klapperstensfält och vackra klipphällar.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 45' 17" Lon E 12° 38' 18".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Finnsboskogen
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Finnsboskogen – här kan du vandra för dig själv

Det här skogsreservatet ligger kloss mot ån Sennan. Det hör till de mindre besökta men här finns värdefulla mossor och lavar. Även bra för fågelskådning. Källvatten tränger upp ur marken så stövlar är en god idé.
Hitta hit: På vägen (riksväg 26) från Halmstad svänger man av mot Åled, kör över Nissan och efter järnvägsövergången svänger av till vänster mot Sennan. Framme i Sennan svänger man av till höger på Finnsbovägen mot Skavböke. Efter 1,6 kilometer svänger man åt höger in på en grusväg till reservatet cirka 150 meter.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Fäberga
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Fäberga – bokar med grova stammar

Artrik ädellövskog och öppna hagmarker bjuds det på i Fäberga. Reservatet är litet men naturen omväxlande. Bokarna i området har ovanligt grova stammar. Området anses vara av extra stor betydelse för skogens djur och växter.
Hitta hit: Från Halmstad kör man norrut på E6 och svänger av mot Harplinge. Efter cirka 4 kilometer finns en skylt, Fäberga, som leder norrut. Utmed denna väg kommer en parkeringsplats att anläggas varifrån man ska kunna följa en stig in i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Getabäcken
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Getabäcken – vandra i urskog

Ädellövskog, branter, dalar och glada bäckar. Stubbar och nedfallna träd ligger kvar och skapar känsla av urskog. I reservatet finns dessutom många ovanliga skogsarter med poetiska namn som röd pysslinglav och bokfjädermossa.
Hitta hit: Tag av E6 i Slöinge. Kör mot Asige och vid Asige kyrka fortsätt mot Gräsås. I Gräsås sväng vänster ut på Gräsåsvägen, kör 1,5 kilometer. Reservatet börjar nu 40 meter in på vänster sida om vägen.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Gullbranna
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Gullbranna – trollskog och sanddyner

Här finns både trollskog och några av Hallands mäktigaste sanddyner. Flygsandsfälten göms under planterad tallskog som faktiskt inte fanns här för 100 år sedan. Det löper utmärkta vandringsstigar i olika längder genom reservatet.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56°35’15" Lon E 12°56’24" (norra parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Gårdshult
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Gårdshult – vackra vyer och kanske en ko

Byn Gårdshult i reservatets norra del är höjdpunkten. En fem km lång vandringsled bjuder på kulturlämningar, vackra vyer och eventuellt också en och annan ko. Vid ladan kan man fika och även söka regnskydd om vädret är på det humöret.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 41’ 28" Lon E 13° 8’ 57" (parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Hagön
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Hagön – sand och bad

Sand, strand, dyner och bad är attraktionen här. Gott om upptrampade stigar gör det lätt att ta sig fram. I området kan du se fåglar, kaniner och fältharar. Det är lätt att ta sig hit med cykel från centrala Halmstad.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 37’ 55” Lon E 12° 54’ 10”.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Haverdal
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Haverdal – Sveriges (troligtvis) högsta sanddyn

Utsikten från Stora Sandkullen är magnifik. Med sina 36 meter över havet är den troligtvis Sveriges högsta sanddyn. En del av området består av ”trollskog” med tallar som nästan slår knut på sig själva. Här finns stigar i olika längder.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 42’ 34" Lon E 12° 41’ 47" (Lynga-parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Hule
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Hule – ständig sjöutsikt

Reservatet breder ut sig på båda sidorna om sjön Simlången. Norra delen lämpar sig bäst för besök med små stigar längs med sjön. På den gamla järnvägen passerar cykellederna Hylteslingan och Cykelspåret.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 43' 33" Lon E 13° 8' 40" (Hule norra).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Hyltan-Bökhult
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Hyltan-Bökhult – gammal bokskog och alsumpskog

Hyltan-Bökhults naturreservat finner du utmed Börjeåns dalgång. Här finns ett rikt fågelliv om våren och i området häckar bland annat stenknäck, skogsduva och mindre flugsnappare. I skogarna finns också gott om mossa och lavar. År 2020 utvidgades reservatet med ytterligare mer än 60 hektar bok- och ekdominerad ädellövskog, lövsumpskog och talldominerad blandskog.
Hitta hit: Kör från Halmstad mot Mästocka. Efter 15 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Du är nu inne i reservatet. Anvisad parkeringsplats saknas.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Hålldammsknattarna
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Hålldammsknattarna – urberg och rödlistade lavar

De viktigaste naturvärdena i reservatet hittas i den gamla bokskogen på Hålldammsbergets sluttning ned mot Hålldammssjön. Denna yta är en av de artrikaste i Halland vad gäller rödlistade lavar som växer på bok. Här finns till exempel örtlav, liten ädellav, kortskaftad parasitspik, savlundlav, stiftklotterlav, ädelkronlav, violettgrå porlav, röd pysslinglav och gul pysslinglav.
Hitta hit: I nuläget finns ingen väg eller p-plats tillgänglig för besökande allmänhet till naturreservatet. Länsstyrelsen rekommenderar därför att man väljer att besöka något annat naturreservat i länet.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Hälleberget
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Hälleberget – mer än 200 år gamla bokar

Med två kullar och en dalgång är Hälleberget ett vackert lövskogsområde med stora höjdskillnader. Den otillgänglig terrängen har gjort skogsbruk svårt och lämnat plats för naturskog. En del av bokarna är över 200 år gamla och här finns gott om mossor, lavar och vednedbrytande svamp. Från toppen av bergskanten i väster, själva Hälleberget, kan man blicka ut över hela skogslandskapet.
Hitta hit: I Oskarström sväng av från Årniltsvägen till Kullagatan. Fortsätt längs med grusvägen. Efter cirka 800 meter, när vägen delar sig håller du till höger. Efter ytterligare 200 meter när vägen delar sig igen håller du vänster. Efter cirka 700 meter kommer du till reservatets sydvästra del.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Keddaböke
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Keddaböke – stora vackra alsocklar att beskåda

Ett lättillgängligt bokskogsreservat som passar dig som vill strosa omkring och njuta av skogens färgskiftningar under årstidernas gång. Här finns även stora alsocklar att beskåda. Också kulturmiljöspåren är många. Det rika fågellivet består bland annat av ormvråk, röd glada, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, skogsduva, törnskata, mindre flugsnappare och stenknäck.
Hitta hit: Reservatet ligger cirka 3,5 km nordost om Oskarström. Idag finns det ingen anlagd parkering i området.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Kungsladugården Biskopstorp
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Kungsladugården Biskopstorp – rullstensås och trehundraåriga ekar

Här finns böljande kullar med ekbeklädd hagmark. En del av de stora ekarna är över 300 år gamla. Den s-formade rullstensåsen fick sin form under istiden som ett resultat av att isälven ändrade riktning när åsen bildades. Blomprakten är stor och börjar med backsippan i april och avslutas med ängsvädd och jungfrulin i september.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 44” Lon E 12° 51’ 19”.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Kvarnaberget
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Kvarnaberget – säreget formade ekar

Kvarnaberget blev fridlyst redan på 1940-talet på grund av de säreget formade krattekarna som växer här. Trädens ovanliga utseende beror på att de har växt långsamt på mager mark. I dalen i den södra delen av området finns stora mossbeklädda stenblock.
Hitta hit: Kör från Halmstad mot Mästocka. Sväng till höger mot Hyltan efter cirka 15 kilometer. Efter cirka 1,5 kilometer ligger Kvarnaberget på höger sida om vägen där också en mindre parkering finns.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Kvarnsjöskogen
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Kvarnsjöskogen – avskilt område med lövsumpskog

Den igenväxta skogen gör området ganska svårt att ta sig fram i men i norr, nedanför en sluttning, finns en mindre grusad bilväg som man kan vandra längs med. Ovanför sluttningen är det sumpigt och blött eftersom källvatten tränger upp ur marken. I själva sluttningen växer lövsumpskog och mellan sumpmarkerna finns fast mark med tallskog.
Hitta hit: På vägen från Halmstad mot Oskarström svänger man av åt höger på Spånstadsvägen mot Åled. Strax efter att man passerar bron över Nissan och järnvägsövergången kommer man fram till en minirondell och fortsätter där rakt fram på kyrkvägen förbi kyrkan. Cirka 1,3 kilometer efter kyrkan svänger man åt höger in på en grusväg. På den vägen kör man 1,8 kilometer, håller åt höger vid ett vägskäl och kör genom en gård och sedan uppför en backe cirka 1 kilometer fram till reservatet. Parkering saknas.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Lillared-Klövaberget
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Lillared-Klövaberget – med markerad vandringsled

Cirka 1 kilometer från samhället Simlångsdalen finns en kuperad och varierad bokdominerad skogsmiljö med vackra bäckdalar och mäktiga bergsbranter. En blåmarkerad 700 meter lång vandringsled underlättar för den som vill uppleva reservatet. Uppe på toppen av Klövaberget går det att njuta av en fin utsikt över det vida skogslandskapet.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 43' 48" Lon E 13° 8' 3".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Långhultamyren
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Långhultamyren – se och hör ljungpipare och orre

I östra delen av Halmstads kommun, på väg mot Ljungby, finns ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex där ljungpiparens vemodiga vissling kan höras. På myren finns ett gömsle där fyra personer kan övernatta på träbritsar och tjugo personer får plats att beskåda orrspel om våren. En blåmarkerad naturstig hjälper dig att ta dig runt. Liksom tre skidspår snöiga vintrar.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 43’ 31" Lon E 13° 13’ 8" (norra parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Mannarp
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Mannarp – jättebok, gammeltall och fågeltorn

Nedanför foten av Nyårsåsen finns 31 hektar värdefull hagmarkskog med gamla, grova ekar och bokar; en del nästan av jätteträdsdimension. I reservatets östra och södra kant finns en del gammeltall. En anlagd våtmark med fågeltorn finns precis utanför reservatet. Där kan man på sensommaren se lärkfalk jaga trollsländor.
Hitta hit: Från kustvägen svänger du mot Harplinge. Strax före Harplinges fotbollsplaner svänger du till höger. Fortsätt 2 kilometer. När vägen tar slut svänger du vänster, fortsätter cirka 300 meter och tar sedan avfarten till höger. För närvarande saknas parkering. Observera att det inte är tillåtet att parkera på gårdsplanen i slutet av vägen.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Mogölsmyren
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Mogölsmyren – ett stycke orörd vildmark

Mogölsmyren är en typisk västsvensk högmosse som torra somrar fungerar som vattenreservoar till Fylleån. Olika vitmossor täcker marken och på sommaren lyser myrliljan med intensivt gula blommor. Lite senare är det klockljungens rosa blommor som färgar mossen. Andra växter som också trivs här är sileshår, tranbär, hjortron och pors.
Hitta hit: Från riksväg 25 i Simlångsdalen tag mot Femsjö. Cirka 4 kilometer efter Byggets samhälle sväng höger. Efter cirka 500 meter ta höger igen in på mindre grusväg och kör till vändplats (här kan du parkera). De sista 200 meter går man västerut i terrängen fram till reservatet.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Möllegård
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Möllegård – många lättvandrade stigar och glasscafé

Närheten till centrala Halmstad och många lättvandrade stigar, inklusive Prins Bertils stig som utgår härifrån, gör Möllegårds naturreservat till ett populärt utflyktsmål med glasscafé och restaurang. Reservatet ligger på väg mot Tylösand utmed Nyrebäcken som kantas av hundraåriga klibbalar. I den norra delen finns värdefulla naturbetesmarker med grova och vidkroniga hagmarksekar.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 40’ 10" Lon E 12° 45’ 39".
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Nissaström
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Nissaström – norrländsk storslagenhet

Nissan, skogen, bäckarna och de branta klippväggarna – här är det storslaget och dramatiskt.
Skogen har stått orörd länge och i reservatet finns ett 40-tal rödlistade arter. Lavar och mossar stortrivs, fågellivet är rikt och hit hittar bland annat den färggranna kungsfiskaren.
Hitta hit: Nissaström ligger norr om Oskarström. GPS (WGS84): Lat N 56° 50’ 25" Lon E 13° 0’ 22" (parkeringen). Kollektivtrafik: Hållplats "Nissaström". Ta vägen söderut för att komma till reservatet och vandringsleden.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Porsbjär
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Porsbjär – vilda vackra myrmarker

Här möter stora myrar och ett spännande växt- och djurliv. Skogspartierna är sumpiga och vilda, men två skyltade naturstigar visar vägen och ger information om områdets historia. I juli blommar myrliljan och bildar vackra gula fält.
Hitta hit: Porsbjär ligger nordost om Simlångsdalen. GPS (WGS84): Lat N 56° 44’ 22" Lon E 13° 19’ 1" (södra parkeringen). Lat N 56° 45’33.9"N 13°18’14.1"E (norra parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Rågetaåsen
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Rågetaåsen – vilt och vackert i tuff terräng

Skogen har stått orörd länge, och har därför en vild karaktär. Terrängen kan vara svårbemästrad, men är mödan värd: här finns ovanliga arter av mossor, lavar och kärlväxter. I ån finns ett rikt djurliv med bottenlevande organismer samt öring – och på stenar i det vilda vattnet kan man få syn på forsärlan.
Hitta hit: Om du kommer med bil på vägen mellan Fröslida och Ryaberg, sväng vänster in på en mindre väg i höjd med Karlstorp. Efter cirka 1 kilometer finns reservatet på vänster hand. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Råmebo
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Råmebo – här kan du ströva året om

Skogen i Råmebo är mycket värdefull och består av både bokskog (där den äldsta boken är över 300 år) och blandskog med bok, tall och andra lövträd. Reservatet är ett fint strövområde året om, även om det inte finns några anlagda stigar eller leder. Länsstyrelsen har tagit ett beslut om att utvidga reservatet, men det har överklagats.
Hitta hit: Råmebo ligger norr om Simlångsdalen. GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 39” Lon E 13° 6’ 43”.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Skipås
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Skipås – skog, hagar, vandringsled och utsiktsplats

Området kallades förr Guds gröna ängar i folkmun, och reservatet bjuder på böljande betesmarker och ståtlig bokskog, men också lämningar från forna tiders stenbrytning och tegeltillverkning. Skipås ligger på ett så kallat restberg, du kan se ut över kusten ända bort till Falkenberg. En vandringsled på 2,5 kilometer går genom området. En utsiktsplats finns, som också är ett bra fikaställe.
Hitta hit: Kör kustvägen norrut från Steninge. Sväng höger vid skylt mot naturreservatet Skipås. Grusparkering finns. Kollektivtrafik: Hållplats ”Skipås”, följ sedan Skipåsvägen i 700 meter, reservatet ligger på vänster sida.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Skrockeberg
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Skrockeberg – här får du en känsla av urskog

Här växer mest barrskog – men också jättelika bokar som är 250 år gamla. De gamla och döende träden ger en känsla av urskog. Området är kuperat, med höjder, lodräta stup och sprickdalar med djupt nedskurna vattendrag. Upptill det finns ett 40-tal rödlistade arter – samt fåglar som duvhök och spillkråka.
Hitta hit: Från väg 26 Halmstad – Hyltebruk, i höjd med Johansfors, sväng vänster mot Digeshult och kör cirka 2 kilometer norrut, anslutning från Drareds- Dalshultvägen. Strax efter 90-graders vänstersväng, ta av första mot höger och passera en hästgård. Efter 200 meter delar sig vägen. Kör vänster där det efter några meter finns en mindre parkeringsyta. Reservatet ligger sedan utmed vägens fortsättning. Vägen är inte lämplig för personbil.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Skårebo
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Skårebo – det började med en brand…

Reservatet kom till efter en brand våren 2008, för att man ville bevara skogsbrandfältet – som då klassades som nyckelbiotop – och ädellövskogen intill med dess rödlistade arter. Reservatet ligger mellan de tre byarna Långhult, Kullhult och Skårebo. Här saknas markerade leder, men skogen är gles och lätt att ströva i.
Hitta hit: Från E6, tag av mot Kvibille. Inne i samhället, sväng höger mot Slättåkra. Kör cirka 7 kilometer och sväng av åt vänster mot Gräsås. Efter cirka 6 kilometer sväng höger mot Kullhult. Fortsätt knappt 3 kilometer uppför backarna, förbi Långhult. Efter två kraftiga svängar passeras en avtagsväg åt vänster och strax därefter kommer man fram till avsedd parkering på höger sida. Från väg 26 (Nissastigen): I rondellen vid Brandshult - sväng av mot Slättåkra. Fortsätt cirka 7 kilometer och sväng i samhället höger mot Gräsås och fortsätt enligt anvisningar ovan.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Spenshult
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Spenshult – bokskogar som alla kan njuta av

Naturreservatet ligger norr om Oskarström och bjuder på bokskogar med en vild och orörd karaktär. Förutom bok, finns även grova askar och ekar med vida kronor. Men här finns också ett odlingslandskap bevarat, med lämningar av två gårdar. Markerade leder är utmärkta i bokskogen, och en av dessa fungerar fint för barnvagnar och rullstolar.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 51' 0" Lon E 13° 0' 57". Om du åker kollektivt: Hållplats ”Spenshults Övre” i reservatet respektive hållplats ”Nissaström” vid väg 26.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Stavsbjär
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Stavsbjär – här häckar den sällsynta bivråken

Reservatet består av en höjd som är bevuxen med gammal bokskog, och här finns många sällsynta arter. Från toppen av branten har du utsikt över Fylleåns dalgång. Naturen är totalt sett dramatisk, med rasbranter, stora stenblock och lodräta stup. Och: här häckar bivråken, en av de mer sällsynta fåglarna i Sverige.
Hitta hit: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum följ vägvisare mot Mahult. I Mahult följ vägen åt vänster. Några hundra meter efter Ryaberg finns reservatet och en parkeringsficka på vänster hand utmed vägen.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Steningekusten
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Steningekusten – solnedgångar som slår det mesta

Strandängar, ljunghedar, klapperstensfält, badstränder och klippor. Plus slående vackra solnedgångar, rester från forna tiders stenbrytning och en stor mängd ovanliga djur och växter. På en grusväg i de norra delarna av det flacka reservatet kan du dessutom ta dig fram med rullstol och barnvagn.
Hitta hit: Steningekusten delas mellan Halmstad och Falkenbergs kommuner. Flera parkeringsmöjligheter finns längs med kustvägen, exempelvis: GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 21" Lon E 12° 37’ 10" (norra parkeringen). Kollektivtrafik: Bussen stannar på hållplatserna ”Trastvägen”, ”Mannakull”, ”Glassvik” och ”Skipås” (därifrån kan du också nå Skipås naturreservat, se ovan.)
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Stövlaberget
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Stövlaberget – ta det vackert i branterna mot toppen

Från Stövlabergets topp har du en härlig utsikt över Slissåns dalgång – men var försiktig om du ska ta dig ända upp, det är ganska brant på sina håll. På bergets kupol och i sluttningarna står krokiga så kallade snoekar, och det finns även sumpskogar med al, björk, asp och tall i reservatet. Här kan du också få se många olika sorters sländor.
Hitta hit: Stövlaberget ligger utanför Slättåkra, norr om Halmstad. Här finns en mindre parkering för besökare: GPS (WGS84): Lat N 56° 49′ 55″ Lon E 12° 52′ 35″. Vid parkeringen finns en reservatsskylt som visar den cirka 400 meter långa vandringen som återstår innan man når reservatets entré.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Sundsholm
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Sundsholm – här är variationen stor

Här möter djupa skogar med gammal bok och tall, men också öppna hagmarker. Terrängen är kuperad med branter, raviner och böljande marker, så bra skor rekommenderas. Det finns en 500 meter lång markerad led som leder upp till en utsiktsplats (reservatets högsta punkt är 125 meter över havet).
Hitta hit: Sundsholm ligger norr om Simlångsdalen. En av de två parkeringarna hittar du här: GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 2” Lon E 13° 11’ 2”. Vill du nå den andra parkeringen, fortsätter du på vägen förbi den första och tar andra vägen till höger, fortsätt på vägen ända fram till bostadshusen. Framme vid husen ligger parkeringen på vänstra sidan.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Sutarebo
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Sutarebo – här har skogen stått orörd i långa tider

Naturreservatet ligger i en brant sluttning öster om Gyltigesjön i Simlångsdalen. Stora delar av området utgörs av gammal blandskog av tall och bok, med inblandning av björk, asp, ek och gran. Tallen är högvuxen och bildar ett tak över lövskogen. Ett flertal sällsynta arter har hittats i området.
Hitta hit: Från väg 25 i Simlångsdalen sväng mot Mahult och sedan mot Gyltige. Strax efter Gyltigesjön och Simlångsgården går mindre väg till höger mot Håralt. Reservatet ligger utmed vägen. Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Svarta klippan
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Svarta klippan – en urskogslik bokskog

På östra sidan av Fylleåns dalgång hittar du denna fantastiska bokskog. I en brant klättrar den urskogslikt – och vissa av bokarna är nästan 300 år gamla. På bokarnas stammar finns en rik lavflora, hela 14 rödlistade lavar har hittats här.
Hitta hit: Svarta klippan ligger norr om Simlångsdalen, nära Ryaberg. GPS (WGS84): Lat N 56° 46’ 57” Lon E 13° 12’ 25”.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Särdal
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Särdal – betesmarker vid havet

Här hittar du havsnära naturbetesmarker som kanske är allra vackrast att beskåda i maj, när marken färgas rosa av miljontals triftblommor. Markerna här har sannolikt präglats av betesdrift sedan bronsåldern och tillhör våra mest värdefulla odlingslandskap.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 43’ 59” Lon E 12° 38’ 36”. Kollektivtrafik: Hållplats "Särdals kvarn" och ta grusvägen ner mot havet.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Timrilt
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Timrilt – med hackspettar som trummar

Fem kilometer norr om Simlångsdalen hittar du Timrilt, ett litet reservat som består av bok- och ekskog. I reservatet hörs ofta flera olika sorters hackspettar. I södra och sydvästra delen av reservatet växer alsumpskog.
Hitta hit: Med bil från Halmstad: Ta väg 25 österut tills du kommer till Simlångsdalen. Där svänger du av till Mahultsvägen. Innan bron över Gyltigesjöns utlopp svänger du vänster till Banvallsleden. Efter cirka 500 meter svänger du vänster vid skylten mot Timrilt och följer den cirka 1,8 km där du kör ner till reservatet på vänster sida (ingen skylt finns dock uppsatt). Det finns ingen i iordningställd parkeringsplats i reservatet men när du har kommit in i reservatet går det bra att ställa sig vid sidan om vägen på lämplig plats.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Trönninge ängar
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Trönninge ängar – ett paradis för fågelskådare

Det lättillgängliga reservatet är väldigt populärt bland fågelskådare. Tack vare våtmarkerna och de betade gräsmarker som omger dem hittar du här flockar av änder, gäss och vadare.
Hitta hit: Ta gamla Laholmsvägen från Halmstad. 4 km söder om motorvägsöverfarten, sväng höger mot Trönninge, sväng omedelbart höger igen. Passera under järnvägen och sväng höger i första korsningen, därefter vänster igen efter 170 meter. En större parkeringsplats finns i södra delen av området. Vid parkeringen finns även ett torrdass.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Tylön
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Tylön – vacker ö med rikt fågelliv

Tylön är södra Hallands enda ö och reservatet här har ett rikt fågelliv. Här finns också en ståtlig fyr med tillhörande fyrvaktarbostäder samt flera fornminnen. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud på större delen av ön mellan 1 april och 15 juli.
Hitta hit: Tylön nås endast via vattnet. Ön är belägen strax utanför Tylösand, endast 500 meter från Tyludden.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Tönnersa
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Tönnersa – mäktiga sanddyner och restaurerade marker

Här finns några av Hallands häftigaste sanddyner. Innanför dynerna breder stora flygsandsfält ut sig, numera klädda med planterad tallskog. Tönnersas naturreservat är ett av de områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.
Hitta hit: Tag av väg 117 mot "Tönnersa". Cirka 400 meter söder om bron över Genevadsån finns väg åt höger till området. Efter motorvägsbron finns en större parkeringsplats. För södra delen av reservatet tag liten väg från E6 vid Snapparps rastplats till "Lagaoset". Kollektivtrafik: Hållplats "Gullbranna" i Gullbranna samhälle. Härifrån är det promenadavstånd till naturreservatet Tönnersa.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Ullasjöbäcken
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Ullasjöbäcken – orörda skogsbeklädda sluttningar

Reservatet Ullasjöbäcken, ett av Sydsveriges större, är döpt efter vattendraget som rinner genom skogsbygdens djupa dalgång. Branta bokskogsbeklädda sluttningar kantar dalgången på ömse sidor, och här hittar man flera rödlistade arter.
Hitta hit: Från Simlångsdalen, åk norrut mot Oskarström. Ta av till vänster i höjd med byn Ullasjö och håll sedan vänster när vägen delar sig. Parkering saknas. Du ansvarar själv för att din bil inte är olämpligt parkerad eller står i vägen på något sätt.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Vapnö mosse
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Vapnö mosse – orörda myrar och sällsynta arter

Det här är ett orört myrkomplex omgivet av ek- och bokskog. Här finns värdefulla skogar, många intressanta fågelarter och sällsynt växtlighet i form av våtmarksarter som till exempel orkidéerna myggblomster och mossnycklar.
Hitta hit: Reservatet ligger otillgängligt och är inte anpassat för friluftsliv.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Veka
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Veka – hasselbuskar och vacker utsikt

Reservatet Veka består av en nordlig och en sydlig del. Skogen har stora inslag av lövträd, bland annat finns här en äldre bokskog. Hasselbusken är vanlig i hela reservatet och dess nötter blir till föda åt nötskrika och nötkråka. Från höjderna har du vacker utsikt över Fylleåns dalgång.
Hitta hit: Norra: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum tag mot Mahult. Efter 3,5 km tag vid Mahults gård in på en mindre väg åt höger, passera bron över Fylleån och fortsätt cirka 800 m fram till mindre parkering. Södra: Denna del nås lättast till fots eller med cykel från Veka N. Området ligger några hundra meter rakt söderut från Veka N. Parkering saknas här.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Villshärad
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Villshärad – stenmurar i unik strandmiljö

Reservatets strandängar korsas av stenmurar, en påminnelse om en tid som flytt. Murarna anlades för att hägna in eller stänga ute boskap och fungerade också som gränsmarkeringar mellan ägor, gårdar och byar i svunna tider. Här finns många fjärilar, känsliga växter och ett rikt fågelliv.
Hitta hit: Villshärad ligger i kustbandet strax norr om Halmstad. GPS (WGS84): Lat N 56° 41’ 40” Lon E 12° 40’ 57”. Hållplats "Villshärads camping" som ligger i närheten av reservatet.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Virsehatt
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Virsehatt – strålande utsikt från toppen

Med anor från 1937 är Virsehatt Hallands äldsta reservat. Själva ”Hatten” är ett berg som höjer sig över Sennans dalgång. Den som inte räds en lite tuffare vandring kan njuta av utsikten från toppen. Stigar finns och Sennanån rinner genom området.
Hitta hit: GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 40" Lon E 13° 1’ 9" (parkeringen).
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Årnarp
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Årnarp – bitvis otillgängligt i vacker dalgång

I Fylleåns dalgång finns både lövblandskog och kulturbetesmarker, med ett rikt fågelliv och växtlighet. Det finns inga stigar i reservatet vilket gör att det bitvis kan vara svårt att ta sig fram. Trakten kring reservatet är gammal kulturbygd med många fornlämningar.
Hitta hit: Reservatet ligger utmed Fylleån söder om Skedala, cirka 300 meter öster om bron vid Landala. Området saknar tillfartsväg och parkering, men du kan ändå komma ganska nära reservatsgränsen.Ta väg 25 mot Simlångsdalen, ta höger mot Årnarp. Passera Fylleån och sväng vänster mot Mästocka i nästa korsning. Efter 300 meter följ skylt mot Tolarp. Fortsätt cirka 500 meter. Reservatsgränsen går i skogskanten bortom gärdet till vänster om vägen.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
Övraböke
Bild: Länsstyrelsen i Halland

Övraböke – orörda skogar i gamla bruksmarker

I Övraböke växer gammal lövskog, i en sluttning intill Övraböke by i ett starkt kuperat område. Jorden har brukats sedan mellersta bronsåldern för cirka 3000 år sedan och i dag är växt- och djurlivet rikt på platsen.
Hitta hit: Från Slättåkra kör norrut förbi Gräsås. Efter cirka 3 kilometer ligger gårdarna i Övraböke och en parkeringsficka på vänster sida av vägen.
Källa: Länsstyrelsen i Halland

Artikeln har uppdaterats 1 mars 2021.

ANNONS