Här är alla nya politiker som ska styra fram till 2026

Redan innan nya fullmäktige hann samlas för första gången hade tre ledamöter valt att hoppa av – två kvinnor och en man. Det innebär att det i församlingen sitter 31 kvinnor och 40 män.