Hamza Yalcin på Erdogans lista: ”Utlämning till Turkiet visar att Sverige gått för långt”

Utlämningen av Mahmut Tat till Turkiet var enligt Hamza Yalcin i Halmstad helt fel.
– Jag har läst fängelsedomen mot honom, där han påstås ha haft samröre med PKK, men det är bara en politisk dom mot en vänstersympatisör. Sverige går för långt i sina eftergifter för att få Erdogans godkännande av Nato-ansökan, menar han – som också finns med på listan över dem Turkiet betecknar som terrormisstänkta.