Halmstad har tagit emot omkring 1000 synpunkter på översiktsplanen Framtidsplan 2050.
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) tycker att kommunen fått ett bra gensvar på förslaget till översiktsplan men ser ett problem med att inte alla kommuninvånare finns representerade. Bild: HP-arkiv/Halmstads kommun

Halmstads översiktsplan väcker engagemang

Nu har tiden gått ut för Halmstads invånare att tycka till om kommunens förslag till ny översiktsplan som går under namnet Framtidsplan 2050. Runt 1 000 synpunkter har kommit in vilket kommunstyrelsens ordförande är nöjd med – men ett problem är att inte alla finns representerade.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I oktober presenterade Halmstads kommun det första förslaget till en ny översiktsplan som gäller hela kommunen. I den finns förslag på bland annat vilka orter man vill satsa på och var det är aktuellt att bygga nya bostäder.

Men förslaget till översiktsplanen är just ett förslag och de senaste drygt två månaderna har kommunens invånare haft chansen att komma med synpunkter inför att planen ska omarbetas. Omkring 1 000 synpunkter har kommit in genom post, mejl, telefon och digitala möten.

LÄS MER:Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

LÄS MER:Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

– Jag kan tycka att det är ett ganska stor gensvar. Det är en väldigt långsiktig plan som tar Halmstad 30 år framåt i tiden, det kan vara svårt att formulera tankar och ta till sig det, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

ANNONS

Synpunkterna som kommit in ska nu diarieföras och sammanställas innan politikerna påbörjar arbetet med att ta fram en andra version av översiktsplanen.

– Väldigt mycket kretsar kring ett par område på västra sidan av stan, Eketånga bland annat. Man märker att det tränger igenom i media med men man får inte glömma att det är en plan för hela Halmstads kommun, säger Bergman.

LÄS MER:Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

Snedfördelade svar

Även om Jonas Bergman är nöjd med antalet synpunkter och förslag som kommit in från invånare, företag, markägare och föreningar ser han ett problem med att en del grupper inte hörs i debatten.

– Det är lite snedfördelade svar. Hittills har vi inte registrerat några synpunkter från den östra delen av kommunen. Men de har vi förhoppningsvis fångat upp under den tidigare delen av samrådet, säger han och fortsätter:

– Jag önskar alltid att fler invånare engagerar sig i dialogerna. Det är alltid svårt i ett tidigare stadium och man får ett större gensvar när man har något konkret att visa upp.

Till hösten kommer den omarbetade versionen av översiktsplanen presenteras och från och med september kommer Halmstads invånare få en ny chans att tycka till om hur kommunen borde se ut i framtiden. Då hoppas Jonas Bergman att ännu fler synpunkter kommer in.

ANNONS

– I höst får vi fundera på vilka brister som funnits och vilka grupper som vi vill nå ut till. Det är alltid personer från vissa områden och åldersgrupper som hör av sig och sätter sig in i saker, säger han.

Stort arbeta att hantera alla synpunkter

Alla skrivelser eller liknande som kommer in till kommunen blir offentliga handlingar och ska diarieföras. Att man nu tagit emot omkring 1 000 handlingar på en gång innebär ett stort arbete för registratorerna som nu tillfälligt behövt utökas från två till tre personer.

Varje yttrande som kommit in ska nu skrivas ut och stämplas för att registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

”Den kopiösa mängd vi fått in gör att vi måste samtidigt ordna med nya tekniska lösningar för att det ska kunna hanteras rätt. Utskrifterna sker kontinuerligt mellan ordinarie registrering och arbetsuppgifter. Vi beräknar vara klara med utskrifterna i mitten på nästa vecka”, skriver registrator Jill Halila Ekvall i ett mejl till HP.

Halmstads översiktsplan har varit ett flitigt debatterat ämne och en rad insändare har publicerats i Hallandsposten. Här kan du läsa några:

Halmstad kan inte skövla skog för att bli fler

Tänker Halmstad på klimatet i sin utvecklingsplan?

Eketånga kan bli Sveriges Manhattan

ANNONS

Egotrippat att vara emot utbyggnaden i Eketånga

Förfärande framtidsplan för Eketångaskogen

ANNONS