Halmstadmodell för integration snart redo att spridas

I sju år har nätverket Women on Wednesday utvecklat ett arbetssätt för att få fler invandrarkvinnor i arbete. Tack vare finansiering av Lokalt Ledd Utveckling Halland kan modellen nu valideras och spridas till större grupper.
– Det här är en milstolpe för oss. Vi har länge fått förfrågningar om att starta upp i andra städer, men då krävs det en väl definierad modell att arbeta utifrån – och det har vi snart tack vare finansieringen, säger Linda Törner, grundare av Wow.