Halmstadbon Hamza Yalcin har begärts utlämnad av Turkiet

Halmstadbon Hamza Yalcin är en av de 73 personer som Turkiet anser terrormisstänka och kräver att Sverige och Finland ska utlämna.