Halmstad skjuter till pengar för att underlätta pendling

Halmstad gör som Hallandstrafiken och skjuter som väntat till 400 000 kronor per år i tre år till projektet med Markarydsbussen. Tanken är att underlätta pendlingen genom att ha fler avgångar på linje 325.