Halmstads kommun ska få en riktlinje för nationella minoriteter.
Halmstads kommun ska få en riktlinje för nationella minoriteter. Bild: Lina Salomonsson/HP Arkiv

Halmstad ska få riktlinje för nationella minoriteter

Ansvaret gentemot Sveriges nationella minoriteter ska förtydligas i Halmstads kommun. Utskottet för tillväxt och hållbar utveckling har ställt sig bakom behovet av en riktlinje.

ANNONS
|

Vissa grupper har historiskt sett varit utsatta för diskriminering och förföljelse – problem som kvarstår än i dag.

I Sverige har riksdagen erkänt fem nationella minoriteter. De är; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Dessa minoriteter har lagstadgade rättigheter som ska förtydligas med en riktlinje i Halmstads kommun. Det har kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling beslutat.

– De fem utpekade nationella minoriteterna har en särställning i svensk lagstiftning. Vi ska förtydliga vad grupperna kan förvänta sig för service i kommunen, säger Jonas Bergman (M), ordförande i utskottet.

Hur fungerar det arbetet i dag?

– Jag har ingen bra bild över hur det fungerar i dag. Men vi har inte fått in några synpunkter.

ANNONS

Riktlinjen tydliggör att de nationella minoriteterna ska skyddas, deras möjligheter att vara delaktiga ska stärkas och deras språk ska hållas levande, enligt tjänsteskrivelsen.

I praktiken innebär det exempelvis att elever på kommunens skolor, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt att erbjudas modersmålsundervisning. Det ska också finnas litteratur på respektive minoritetsspråk på folkbiblioteken och gruppernas möjlighet till inflytande i frågor som berör dem ska värnas.

Ärendet ska nu skickas vidare till kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

ANNONS