Halmstad saknar mottagning för personer som säljer sex

För den som har sex mot ersättning kan det vara ett stort och svårt steg att välja att söka hjälp. När man väl har bestämt sig för det kan det vara lika svårt att hitta eller få hjälpen. I Halmstad och många andra städer saknas de specialistmottagningar som finns i storstäderna.