Halmstad med i Glokala Sverige

Halmstads kommun har antagits till projektet "Glokala Sverige" som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ANNONS

Glokala Sverige drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), med stöd av Sida. Projektet startade i fjol med sju pilotdeltagare och nu har man antagit ytterligare 90 kommuner och regioner – däribland Halmstads kommun – som erbjudits att vara med under 2019.

Deltagarna kommer att få delta i utbildningsinsatser och erbjudas arbetsmaterial. Det planeras också en nationell konferens för de medverkande.

"Genom att delta i projektet hoppas vi kunna öka kunskapen om Agenda 2030 och dess olika mål generellt, men framför allt vill vi tydliggöra vad målen innebär på lokal nivå och hur vi som kommun konkret kan arbeta med dem i Halmstad. Glokala Sverige är också en bra plattform för utbyte av idéer med andra kommuner med samma höga ambitioner," säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS