Halmstad kommun och polisen vill minska stöket i Grötvik

I ett inlägg på Facebook lyfter Halmstads kommun tillsammans med polisen att det under sommaren varit stökigt i Grötvik. Nu efterfrågar de en ökad vuxennärvaro, vilket har lett till att en grupp vuxna som nattvandrar har börjat röra sig i området.
– Det är viktigt att vi visar oss, att det finns fler trygga vuxna än otrygga, säger initiativtagaren Julia Wollin.