Halmstad kan få lägre elpriser

Under flera år har elpriserna i Sydsverige vida överstigit de i norr. Det senaste året har klyftorna ökat och det kan nu vara flera tiotal gånger så dyrt här som i Norrbotten. Men nu finns en potentiell ljusning i sikte.