Halmstad går mot historisk folkomröstning om hotell

Fem partier har nu meddelat att de ställer sig bakom en folkomröstning om hotellplanerna på Österskans. Det innebär att Halmstad troligen kommer att skriva historia.
– Detta blir spännande, vi har aldrig haft någon folkomröstning tidigare, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS
|

Insamlingen av namnunderskrifter till förmån för en folkomröstning om hotellplanerna har pågått i ett halvårs tid. Namnlistor med 10 000 underskrifter lämnades in till kommunfullmäktiges ordförande Andreas Bergman (M) i början av mars.

LÄS MER:Här lämnar protestgruppen över listan med 10 000 namn

Underlaget ska nu kontrolleras. 8 000 giltiga underskrifter behövs för att frågan om en folkomröstning ska tas upp i fullmäktige.

Tre partier har tidigare sagt ja

När HP för en månad sedan gjorde en rundringning uppgav endast SD, MP och V att de tänkte stötta en folkomröstning. Övriga ville invänta möten i sina respektive partier eller den validering av namninsamlingen som ska göras.

Nu har dock ytterligare två partier – C och M – sällat sig till skaran som stöttar en folkomröstning.

ANNONS

– Vi tycker det är viktigt med demokrati och är en grön, jordnära folkrörelse i botten. Det är viktigt att lyssna till invånarnas synpunkter och respektera initiativ av det här slaget. Genom att göra en folkomröstning så har alla röstberättigade invånare möjlighet att tycka till i den här frågan, säger Yngve Kihlberg, gruppledare för Centerpartiet.

”Stort engagemang”

Jonas Bergmans parti, Moderaterna, är inne på samma linje.

– Det är ett stort engagemang i frågan och då är det rimligt att öppna upp för en folkomröstning. Det finns både de som inte vill att det ska vara hotell på platsen och de som tycker att det ska vara det. Frågan diskuteras livligt på många håll och därför ställer vi oss bakom en folkomröstning, säger han.

Partiernas inställning gäller dock endast om den validering som ska göras visar att minst tio procent av de röstberättigade inom Halmstads kommun har skrivit på namninsamlingen.

– Vi tycker också att om det blir en folkomröstning så måste det vara minst 50 procents deltagande för att resultatet av den ska beaktas. Resultatet blir tyngre ju större deltagandet det blir, menar vi, säger Yngve Kihlberg.

Något sådant ställningstagande har dock M inte gjort än, uppger Jonas Bergman.

Valdagen eller ej

Partierna skiljer sig också åt i frågan om när en folkomröstning bör ske. C vill hålla den skilt från valdagen i september 2022 medan M gärna ser att de samkörs.

ANNONS

– Valdagen kan vara en bra dag för då får man stor legitimitet och samordningseffekter men vi tänker inte ställa ultimatum om detta utan det är en sak som bestäms av gruppledarna och fullmäktiges presidium, säger Jonas Bergman.

Inget av partierna har dock ändrat ståndpunkt när det gäller hotellplanerna.

– Vi står fast vid att vi är positiva till liggande förslag för Österskans. Detta är inte en fråga om att vi ställer oss tveksamma till det på något sätt, utan enbart ett ställningstagande ur demokratisynpunkt, säger Yngve Kihlberg.

– Nej, vi ser fram emot en utveckling av hela Österskansområdet, säger Jonas Bergman.

Historia på väg att skrivas

Som HP berättat har man tidigare inte haft någon lokal folkomröstning i Halmstad. Men nu blir det alltså av förutsatt att valideringen visar att protestgruppen fått ihop tillräckligt många korrekta namnunderskrifter. Historia kan alltså vara på väg att skrivas.

– Det krävs två tredjedelar i fullmäktige för att det inte ska bli en folkomröstning, och med beskedet från C och M står det klart att det blir en folkomröstning. Det blir spännande, säger Jonas Bergman.

Stefan Pålsson (S) uppger att hans parti kommer att ta upp frågan på måndag.

ANNONS