Siffrorna visar andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber i de halländska kommunerna. Källa: Post- och telestyrelsen
Siffrorna visar andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber i de halländska kommunerna. Källa: Post- och telestyrelsen Bild: Joakim Kullberg

Halmstad fortsatt i topp för bredband via fiber

Halmstads kommun och Hallands län fortsätter att ligga i Sverigetoppen när det gäller tillgång till och utbyggnad av bredband via fiber.

ANNONS
|

Den senaste kartläggningen av bredbandstillgången i landet, som gjorts av Post- och telestyrelsen, PTS, visar att 95,79 procent av alla hushåll i Halmstads kommun har tillgång till fiber. Halmstad hamnar därmed på tredje plats av alla landets kommuner.

I hela länet är det 88 procent av hushållen som har tillgång till fiber, vilket ger Halland en andraplats efter Stockholms län.

– Att siffran för länet är lägre än för Halmstad beror på att kommunerna med mer glesbygd, som Laholm, Hylte och Falkenberg, drar ner statistiken, säger Björn Johansson, strateg inom samhällsplanering på Region Halland.

– Halmstads höga täckning beror på att kommunen till stor del består av tätortsbebyggelse där det är lättare och billigare att bygga ut bredband.

ANNONS

När man jämför utbyggnaden i glesare bebyggda områden ligger Falkenbergs kommun bra till med 84 procents hushållstäckning utanför tätorten. I jämförelse har Halmstad 80 procent.

Halmstad och Halland har legat högt i flera år när det gäller bredbandsutbyggnad. Men ju fler nätägare, bland annat kommuner och regioner, som bygger ut sina fibernät desto svårare blir det att hålla tätpositionen och öka.

Att uppnå 100 procents hushållstäckning tror inte Björn Johansson blir möjligt någonsin.

– I dag finns det cirka 20 000 hus i Halland som inte är anslutna till fiber. En hel del av dem kommer kanske aldrig att anslutas med fiber. Det beror på att det blir alldeles för dyrt för ett enskild hushåll. Men andra tekniker kan komma som gör det prismässig överkomligt.

Tänkbara anslutningsavgifter på 100 000 - 200 000 kronor är inte ovanliga i Halland. De höga kostnaderna beror på hur lång sträcka man måste gräva för kabeln från anslutningspunkten i till exempel en väg.

Samtidigt som bredband via fiber byggs ut i hela Sverige sker också en snabb utbyggnad av mobilt nät via 5G. Förra året hade 57 procent av alla hushåll i Sverige tillgång till 5G. Vid PTS förra mätning var andelen 20 procent. Men det är inte någon lösning för den som bor i glesbygd.

ANNONS

– 5G-sändare har kort räckvidd och fungerar som komplement i tät bebyggelse där man kan sätta upp master på höga tak, vattentorn och liknande, säger Björn Johansson.

Fiberläget i Halland 2022

Tillgång till bredband/fiber med minst 100 Mbit/s i oktober 2022:

Halland: 88,04 procent av hushållen (glesbygd: 80,36 procent)

Halmstad: 95,79 procent av hushållen (glesbygd: 78,46 procent)

Hylte: 81,08 procent av hushållen (glesbygd: 77,62 procent)

Laholm: 85,45 procent av hushållen (glesbygd: 81,34 procent)

Falkenberg: 84,49 procent av hushållen (glesbygd: 83,9 procent)

Varberg: 88,69 procent av hushållen (glesbygd: 84,36 procent)

Kungsbacka: 80,51 procent av hushållen (glesbygd: 73,59 procent)

Källa: Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning

ANNONS