Halmstad försvårar för kriminell verksamhet

Kriminell verksamhet, som försäljning av alkohol och tobak till minderåriga, har varit ett problem i lokaler och på mark som tillhör kommunen. Men nya riktlinjer skärper kraven.
– Numera står det inskrivet i avtalen att brottslig verksamhet är grund för att häva avtalet, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.