Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skyltningen och promenadslingorna i Skedala skogs friluftsområde ska förbättras med hjälp av bidraget från länsstyrelsen.  Bild: Halmstads kommun
Skyltningen och promenadslingorna i Skedala skogs friluftsområde ska förbättras med hjälp av bidraget från länsstyrelsen. Bild: Halmstads kommun

Halmstad får bidrag för att rusta upp Skedala skog

13 projekt i länet med fokus på naturvård har fått bidrag av länsstyrelsen. Halmstads kommun får över en halv miljon för att rusta upp Skedala skogs friluftsområde och anlägga en äng med bibädd.

Totalt delar länsstyrelsen ut 2,7 miljoner till olika lokala naturvårdssatsningar i länet i så kallat Lona-bidrag.

Halmstad hade sökt pengar för två projekt och får bägge beviljade. Det ena syftar till att förbättra och utveckla slingsystemet i Skedala skogs friluftsområde.

Slingorna ska tillgänglighetsanpassas med hjälp av spänger eller trappor. Fler gångstigar ska skapas genom röjning och gallring och det ska också läggas ny och bättre beläggning på en sträcka motsvarande 3,8 kilometer.

Dessutom ska möbler köpas in till rastplatsen, informationsskyltar sättas upp och stigmarkeringar förbättras.

Det andra projektet kallas ”Halmstad blommar ut” och innehåller flera delar. Bland annat ska en inventering av kommunens grönytor göras för att hitta platser som är lämpliga att anlägga ängar på. På en äng ska dessutom en bibädd anläggas för att gynna vilda pollinatörer.

De två projekten beräknas kosta en dryg halv miljon vardera och länsstyrelsen står för sammanlagt 539 000 kronor.

Fakta: Ett axplock av övriga projekt som får bidrag

Hylte:

Ladugård Lintalund – ska skapa bättre förutsättningar för att sköta naturreservatet enligt syftet med reservatet. Bidrag: 347 500 kronor.

Roten till det goda – syftar till att utreda förutsättningarna för restaurering av sjön Roten samt införskaffa material för framtida prövning av vattendom. Bidrag: 180 000.

Laholm:

Skottorpsskolans skolområde med våtmark, skog, äng och odling – syftar till att förstärka skolans möjlighet att bedriva utbildning utomhus och sprida kunskap till sina elever inom våtmark, skog, äng och odling. Bidrag: 67 800.

Falkenberg:

Skötselplan för tätortsnära skogar – ta fram en skötselplan för tätortsnära skogar, så att både biologisk mångfald och sociala värden bevaras. Bidrag: 375 000.

Varberg:

Hallandsleden – rusta upp och anlägga vindskydd och grillplatser utmed leden, samt tillgänglighetsanpassa delar av den. Bidrag: 400 000.

Källa: Länsstyrelsen i Halland

LÄS MER: Här är Halmstads alla utflyktsmål – 57 naturreservat i unik guide

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här