Hälften av de farliga oxlarna ska stå kvar

Det hjälpte inte att överklaga. Även Mark- och miljödomstolen har nu slagit fast att fem av de tio oxlarna på Lasarettsvägen inte får fällas.
– Det blir ju vårt ansvar om något händer, men vi får foga oss i beslutet, säger Sofia Brydolf, markförvaltare på Regionfastigheter.