Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samrådet för Framtidsplan 2050 är avslutat. Halmstads kommun tog emot omkring 1 000 synpunkter från allmänheten. Här listar HP några av åsikterna som framförts. Bild: HP/Stampen/Arkiv
Samrådet för Framtidsplan 2050 är avslutat. Halmstads kommun tog emot omkring 1 000 synpunkter från allmänheten. Här listar HP några av åsikterna som framförts. Bild: HP/Stampen/Arkiv

Här är synpunkterna på Framtidsplan 2050

HP har gått igenom omkring 1 000 yttringar på Framtidsplan 2050, Halmstads nästa översiktsplan. Här är ett axplock av inkomna synpunkter – stadsdel för stadsdel.

Oro för trafik och verksamheter i Trönninge

Trönninge är en av de orter som utmärker sig mest i samrådet.

Samhällsföreningen gläds åt att Trönninge tar utrymme i förslaget till ny översiktsplan, men tycker att antalet bostäder är lite för många. En så pass stor byggnation kan leda till en svår trafiksituation på riksväg 15. Föreningen önskar också att antal verksamhetsområden på Kistinge reduceras. Det finns också en oro för översvämningsproblematik.

Stena, som är verksamma på Kistingeområdet, ser en intressekonflikt i översiktsplanen. Stena oroas över förslaget på bostadsbebyggelse intill företagets nuvarande verksamheter. Det innebär en risk att planerade expansioner inte kan genomföras, framför de.

Av de synpunkter som kommit in från Trönningebor handlar en stor del om kritik mot att åkermark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Ett flertal invånare tycker också att orten föreslås växa för mycket med ökad trafik som en farhåga. Fler aktivitetsytor och lekplatser samt bättre cykelmöjligheter önskas.

En bit norrut, i Fyllinge, höjs flera röster för att bevara Stadsbondgårdens omgivning.

Kommunen får både ris och ros för planerna att låta Trönninge växa så det knakar. Bostadsbyggnation i gult och verksamhetsområden i grått. Bild: Halmstads kommun
Kommunen får både ris och ros för planerna att låta Trönninge växa så det knakar. Bostadsbyggnation i gult och verksamhetsområden i grått. Bild: Halmstads kommun

Mest högljudda i samrådet: Tylösand och Frösakull

Flest reaktioner har kommunen fått från boende utmed kusten i västra Halmstad. Fler än 500 av synpunkterna berör byggnation i Tylösand och Frösakull med omnejd, varav de flesta är kritiska.

En del trycker på att trafiksituationen på Nya Tylösandsvägen kommer bli ohållbar, andra på att natur- och turistvärdena i området är viktiga och måste bevaras.

Som HP rapporterat om tidigare har planerna på att tillåta cirka 1 700 bostäder i Eketångaskogen väckt hård kritik.

LÄS MER: Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

Frösakulls vägförening upplyser om att vägar, bland annat till och från stranden, måste rustas upp om planerna genomförs.

Någon önskar också att komplettera Onsjövägen med en cykelväg.

I Grötvik vill en samordningsgrupp utveckla området som turistmål. Några förslag är en utbyggd gästhamn, en pir och ett kallbadhus.

Flera invånare har också reagerat på området som reserveras för en framtida väg förbi Mjällby och Möllegård mot Frösakull.

Flera av synpunkterna i samrådet berör vägreservaten, som här i Frösakull. Det rödmarkerade området ska sparas för en framtida väg. Ingen ny bebyggelse tillåts där. Bild: Halmstads kommun
Flera av synpunkterna i samrådet berör vägreservaten, som här i Frösakull. Det rödmarkerade området ska sparas för en framtida väg. Ingen ny bebyggelse tillåts där. Bild: Halmstads kommun

Haverdal och Harplinge vill inte bli ett

Haverdal är ett annat kustnära samhälle där man inte vill se en omfattande bebyggelse. Samhällsföreningen skriver att planerna väcker stora frågor. Lekplatser och bostäder för äldre vill man ha, men inte någon större byggnation.

Många av de Haverdalsbor som skickat in synpunkter tycks vara av samma uppfattning. ”Vill inte att Haverdal ska bli ett turistghetto som Tylösand”, skriver en invånare. ”Flerfamiljshus och radhus kommer inte passa in i övriga samhället”, skriver en annan.

Förslaget att Haverdal och Harplinge ska närma sig varandra får också en del att höja på ögonbrynen. Bägge samhällsföreningar tycks vilja hålla isär orterna.

I Harplinge vill man ha en högstadieskola. Man vill också att Aggaredsberget och Plönningeskolan ska utvecklas, samt att god åkermark bevaras.

Blandade åsikter i Holm, Kvibille och Getinge

Holms byalag ser positivt på blandad bebyggelse i samhället. De efterfrågar också bättre belysning av cykel- och gångbanor.

Boende i Holm framför önskemål om bullerskydd mot E 20.

Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö, har kommit med ett omfattande yttrande. Bland annat är han emot vägreservatet som pekats ut för Nordvästpassagen. Reservatet sträcker sig från Göteborgsvägen till Tiarpsallén via Vapnö.

På Wapnö gård är man inget större fan av vägreservatet, som är en del av Nordvästpassagen. Bild: Halmstads kommun
På Wapnö gård är man inget större fan av vägreservatet, som är en del av Nordvästpassagen. Bild: Halmstads kommun

Boende i Kvibille slår vakt om skogsområdena och vill inte exploatera åkermark. Den socialdemokratiska föreningen (Getinge-Kvibille) vill se fler bostäder, ett seniorboende och en idrottshall alternativt en samlingslokal.

I Getinge tycker samhällsföreningen att det är bra att orten blir ett servicesamhälle. De vill dock inte att så mycket åkermark tas i anspråk, som föreslås. Föreningen vill se en tågstation, ett beslut kring MB-huset samt en bussförbindelse mellan Getinge och Steninge.

Lantbrukare på Stomgården i Rävinge, som ligger strax sydväst om centrala Getinge, oroas över den stationsnära bebyggelse som planeras intill verksamheten. Planerna kan stoppa gårdens framtida expandering. ”Blir som en död hand över verksamheten”, skriver de.

”En död hand över verksamheten”. Stomgården i Rävinge ligger strax söder om det rödmarkerade området GE10. Bild: Halmstads kommun
”En död hand över verksamheten”. Stomgården i Rävinge ligger strax söder om det rödmarkerade området GE10. Bild: Halmstads kommun

Frågor om trafik och förtätning i city

I Halmstads centralort lyfts många trafikfrågor. Bättre lösningar till och från Flygstaden efterfrågas, bland annat via Norra Halmstad.

Flera boende i närheten av sjukhuset bekymras över trafiken på Nymansgatan och ser gärna att vägreservatet, som tidigare gått under namnet Mickedalaleden, utgår.

Invånare med egen odling på Mickedala koloniområde är också kritiska till vägreservatet, som skulle innebära att odlingsområdet läggs under asfalt. Halmstads fältrittklubb likaså. Ridanläggningen skulle bli inklämd och trafiken kan påverka hästarna.

Synpunkter på vägreservatet mellan Nymansgatan och Karlsrovägen har framförts av boende i Mickedala, invånare som odlar på koloniområdet samt Halmstads fältrittklubb. Bild: Halmstads kommun
Synpunkter på vägreservatet mellan Nymansgatan och Karlsrovägen har framförts av boende i Mickedala, invånare som odlar på koloniområdet samt Halmstads fältrittklubb. Bild: Halmstads kommun

Per Arbin på Fastighetsägarna vill att kommunen tillvaratar möjligheten att förtäta i centrum, bland annat genom att bygga på höjden.

Flera invånare är också positiva till förtätning i city. Inte med för höga byggnader dock – en del synpunkter har inkommit med kritik mot hotellet på Österskans. Några passar också på att slå ett slag för att Folkparken ska bevaras.

Fakta: Synpunkter på översiktsplanen i korthet

Här är ytterligare ett axplock av synpunkter från några av de övriga områdena i Halmstad.

Kärleken:

Lovéns trädgård på Kärleken skriver att de gärna vill behålla känslan av lugn och nära landet, även om nya bostäder byggs.

En boende tycker att det inte ska byggas fler bostäder på Kärleken och Sofieberg. Särskilt dåligt är att kolonilotterna tas i anspråk – denna plats är olämplig för bebyggelse, skriver hen.

Gullbrandstorp:

I Gullbrandstorp har flera boende reagerat på att gröna ytor har pekats ut för bostäder. De reagerar också på ett mindre verksamhetsområde som placerats i tätortens västra del.

Gullbrandstorps samhällsförening är positiva till att det byggs lägenheter i samhället. De tycker också att det är bra att man öppnar upp för en expandering av skolan. På minussidan hamnar dock mindre skogspartier/grönområden.

Oskarström:

Oskarströms samhällsförening efterfrågar en utbyggnad av Valhallaskolan, bättre pendlingsmöjligheter och fler bostäder i HFAB:s regi. Ett snabbare lokaltåg skulle också krympa avståndet till Halmstad centralort, framför de.

En boende förvånas över att alla insatser är samlade på västra sidan av Nissan, och tycker att man ska utnyttja andra delar av orten också.

En annan boende föreslår att man gör något åt Maredsskolan.

Simlångsdalen:

I Simlångsdalen tycker en boende att Simlångssjöarna borde få status som nationalpark. En familj reagerar på att två jordbruksområden i norra delen av orten pekats ut för bebyggelse, de vill bevara dessa.

Simlångsdalens IF tycker det är positivt att Simlångsdalen ska bli ett servicesamhälle. Samtidigt är det lite synd att det ser ut som att deras marknadsplats försvinner, skriver föreningen.

Övergripande:

Halmstads naturskyddsförening ifrågasätter att man tar höjd för 150 000 invånare. Det är inte realistiskt, menar de. De reagerar också på att ”högklassig jordbruksmark” tas i anspråk. Även LRF Halmstad reagerar på exploateringen av jordbruksmark. ”Ger en känsla av att utvecklingsmöjligheterna för lantbruksföretagen kommer vara mycket begränsade”, skriver LRF.

Att för mycket jordbruksmark försvinner samt att kommunen siktar på att växa för stort, är några av de vanligaste generella synpunkterna från invånarna.

Flera personer ogillar utvecklingsstrategin där Halmstad växer i fem stråk. De föreslår att man i stället bygger längs med järnvägsstråken. Dessa synpunkter kombineras ofta med kritik mot planerna i Eketångaskogen.

Klimataktion Halmstad tycker att man ska bygga ut vindkraft och solkraft. Organisationen reagerar också på att för stor andel jordbruksmark och skogsmark tas i anspråk för bebyggelse. Utöver det anser de att biltrafiken måste minska och att flygplatsen måste användas för hållbar, och inte skadlig, verksamhet. För nödvändiga civila flygresor finns Ängelholm, skriver de.

Halmstads studentkår vill se bättre pendlingsmöjligheter, billigare kollektivtrafik, en utveckling av cykelstaden samt fler studentbostäder nära högskolan.

Kulturmiljö Halland slår vakt om fornlämningsområden och riksintressen. De föreslår att ett par utpekade områden tas bort. Bland annat avråder de från byggnation vid Övraby kyrkoruin, vid Tegelbruket.

PRO Halmstad efterfrågar fler plusbostäder nära servicenoder. Man får inte tappa äldres vilja att bo kvar på sina orter, skriver de. De vill även se en vårdcentral eller filial i varje servicekluster.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här