Gruppboende med sex lägenheter ska byggas på Albinsro

Nyligen invigdes ett nytt LSS-boende i Åled och snart är det byggstart för ytterligare ett på Albinsro med totalt sex lägenheter. Kostnaden beräknas till omkring 25 miljoner.
– Vi har ett behov av att bygga nya gruppboenden var tredje år ungefär, säger Ella Kardemark (KD), socialnämndens ordförande.