Storsatsning. Martin Gunnarsson är projektledare för den planerade golfanläggningen i Ringenäs och är nöjd med beskedet om bygglov. Prislappen för den 17 hektar stora anläggningen kommer att hamna på mellan 30 och 40 miljoner.
Storsatsning. Martin Gunnarsson är projektledare för den planerade golfanläggningen i Ringenäs och är nöjd med beskedet om bygglov. Prislappen för den 17 hektar stora anläggningen kommer att hamna på mellan 30 och 40 miljoner.

Grönt för golfanläggning

Den planerade golfanläggningen i Ringenäs får klartecken. Byggnadsnämnden i Halmstad gav i går bygglov till den kritiserade mångmiljonsatsningen.

ANNONS
|

– Det känns otroligt kul: det är många som jobbat hårt för att det här ska bli verklighet, säger projektledaren Martin Gunnarsson.

Det är på den natursköna Onsjöslätten som nystartade Halmstad Golf Arena AB, som är ett dotterbolag till Fragerus Fastigheter, ska uppföra den 17 hektar stora träningsanläggningen.

– Nu börjar vi projekteringen och undersökningen av marken innan det fryser. Det är ganska mycket schaktarbeten som väntar. En del ytor är vattensjuka och där måste marken höjas och dräneringen är extremt viktig. Det blir ett par dammar på området som kommer att användas till bevattning, säger Martin Gunnarsson och fortsätter:

ANNONS

– Vi tror samtidigt att vattensituationen förbättras för alla som bor här.

I dag består området till största delen av jordbruksmark med vidsträckt utsikt över hav och fält. Marken, som tidigare använts för bland annat djurhållning, är klassad som riksintressant enligt miljöbalken och kommunens egen översiktsplan säger att alla ingrepp noga ska prövas med hänsyn till landskapsbilden.

Tjänstemännen på byggnadskontoret anser dock inte att planerna strider mot riksintresset. De påpekar också att kulturlandskapet genomgår en ständig förändring och att det inte är så stor skillnad mellan hästsport och golf.

Flera av grannarna i Ringe-näs och Fammarp har varit kritiska mot kommunens hantering av golfanläggningen, som de menar gått för snabbt. Ett stort antal synpunkter har inkommit, där många är oroliga för att den unika kultur- och naturmiljön hotas.

”Om området blir utsatt för en ökad exploatering kommer ett säreget halländskt kustnära kulturlandskap att förstöras”, påpekar Strandlida grannsamverkan bland annat.

Vid onsdagens möte i byggnadsnämnden gick alliansen dock på tjänstemännens linje och beviljade bygglov, medan oppositionen reserverade sig mot beslutet.

I framtiden kommer den gamla lada som i dag finns på området att ersättas av ett nybyggt klubbhus med plats för reception, gym, kafeteria och övernattningsmöjligheter. På övningsfältet kommer det att finnas ett 50-tal utslagsplatser, sandbunkrar, vallar och ett område för golflek. Prislappen för hela anläggningen kommer att hamna på mellan 30 och 40 miljoner kronor.

ANNONS

– Vi kan bygga billigare, men vi vill satsa på hög kvalitet. Det blir en av de mest genomtänkta träningsanläggningarna i världen. När allt är klart kommer några hundra golfare att kunna vara igång samtidigt, säger Martin Gunnarsson.

– Visionen är att någonting som liknar färdigt ska kunna visas upp sommaren 2011. Då arrangerar Halmstads GK individuellt amatör-VM för herrar och det kommer hit över 140 golfare från 30 nationer.

ANNONS