Grannarnas kamp för minskade störningar från skola över

Grannarnas kamp för minskad ljudnivå och belysning från Steningeskolan är över. Överklagan till högsta instans hjälpte inte. Därmed står tidigare beslut fast, att verksamheten inte utgör någon olägenhet för människors hälsa.
– Det är som det är, tråkigt bara att politikerna sa nej till det förslag på lösningar som fanns, säger Eva-Marie Brandt, en av grannarna.